header handjes

500.000 euro extra voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

maandag 9 oktober 2017

Met de septemberverklaring trok het nieuwe parlementaire jaar zich in Vlaanderen op gang. Tegelijk werden de eerste lijnen voor de begroting 2018 bekend gemaakt. Goed nieuws voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk: cultuurminister Gatz maakt bijkomend 500.000 euro vrij.

Sven Gatz Pascal Smet 11

Cultuurminister Gatz

Het is pas binnen enkele weken dat de kleine lettertjes (beleidsbrief) en cijfertjes (de detailbegroting) bekend zullen worden gemaakt, maar Vlaams Cultuurminister Gatz kon ten tijde van de septemberverklaring al nieuws meedelen voor de begroting van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Startsubsidies verenigingen

Vanaf 2018 komt er 100.000 euro bij, bestemd voor de startsubsidie van twee nieuwe organisaties. Het gaat om kandidaat-verenigingen, die volgens het “oude”, nog in voege zijnde, decreet de kans krijgen om tussentijds een startsubsidie aan te vragen, zodat ze kunnen doorgroeien naar een volwaardige erkenning. Vier organisaties vroegen er eentje aan, voor twee van hen volgt weldra goed nieuws. Zij zullen elk met 50.000 euro de overstap naar de nieuwe beleidsperiode (2021-2025) kunnen voorbereiden.

Plus 400.000 euro voor projecten

In 2018 pompt de minister ook eenmalig 400.000 euro in de projectregeling van het nieuwe decreet. In dat decreet wordt ruimte gecreëerd om erkende en niet-erkende organisaties tijdelijk te ondersteunen. Deze organisaties kunnen in 2018 projecten indienen, met een looptijd van maximaal drie jaar. Deze projecten spelen in op de “laboratoriumfunctie”, maar de minister kan ook zelf maatschappelijke uitdagingen bepalen. De projectregeling wordt in principe gefinancierd met ex-DAC-middelen van lokale projecten die geleidelijk aan vrij komen. Maar om in 2018 alvast met een voldoende budget van start te kunnen gaan, heeft de minister deze 400.000 euro voorzien. Hoe één en ander verder in de praktijk zal verlopen, moet de volgende weken duidelijk worden.

Wil je meer weten over de begroting?

Dirk Verbist is je aanspreekpartner.

Hier vind je Dirk