header handjes

Fiscaal voordeel … niet voor donateurs die non-profit organisaties ondersteunen via een crowdfundingplatform!

dinsdag 20 juni 2017

Giften, verkregen via een crowdfundingplatform, komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest, aldus de Federale Overheidsdienst Financiën, zelfs indien de organisatie een erkenning heeft om fiscale attesten uit te reiken. Het argument dat het bij giften via een crowdfundingplatform, om ‘collectief en onrechtstreeks geïnde giften’ gaat, is in deze context echter niet relevant.

Eeuwenoud, maar springlevend

In de zoektocht naar aanvullende of alternatieve financiering duikt crowdfunding steeds meer op. Crowdfunding is ‘in’ en tegelijk al eeuwenoud. Meer dan ooit zijn non-profit organisaties aangewezen op giften om hun werking financieel leefbaar te houden.Fondsenwervingscampagnes worden met de regelmaat van de klok gelanceerd. En een succesvolle campagne vraagt een professionele aanpak, tijd en middelen. De ondersteuning via een crowdfundingplatform kan hier een belangrijke meerwaardebetekenen. Zo zorgt het platform vaak voor begeleiding qua marketing, communicatie, financiële transacties, enz. Een niet onbelangrijk element bij fondsenwerving is dat donateurs een fiscaal voordeel ontvangen. Organisaties kunnen, als ze voldoen aan een aantal criteria, een erkenning krijgen (bij de minister van Financiën) om fiscale attesten uit te reiken aan donateurs, voor giften vanaf €40. Maar... giften, ontvangen via een crowdfundingplatform komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest! Voor alle duidelijkheid: we hebben het wel degelijk over donation-crowdfunding, dus giften zonder tegenprestatie. Daarenboven zijn de individuele schenker en het geschonken bedrag traceerbaar. De organisatie weet dus perfect wie wat geschonken heeft. De Federale Overheidsdienst Financiën klampt zich echter vast aan een letterlijke interpretatie van de regelgeving en interpreteert giften via een crowdfundingplatform, als ‘collectief en onrechtstreeks geïnde giften’, die dus niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest, aangezien de wet vereist dat giften individueel en rechtstreeks worden overgemaakt aan de begunstigde organisatie. Nochtans kunnen we de overheid niet van halsstarrigheid verdenken want in het verleden werd al een opening gemaakt voor ‘online betalingen of internetgiften’. Via een circulaire (16.10.2014) geeft de FOD Financiën aan dat dergelijke giften in aanmerking komen voor een fiscaal attest (als uiteraard aan alle andere voorwaarden is voldaan). Aansluiten op nieuwe technologische ontwikkelingen is daarvoor het argument: ‘giften werven via crowdfunding (platformen) is echter ook een groeiende praktijk die vandaag omschreven wordt als een ‘alternatieve vorm van financiering’.

In de profit-sector heeft men dit goed begrepen…

Recent werd daarom voor hen een wettelijke regeling uitgewerkt. Sinds februari 2017 kan er voor investeringen en leningen via een crowdfundingplatform een fiscaal attest uitgereikt worden als het via ‘erkende’ crowdfundingplatformen verloopt (credit & equity crowdfundingplatformen erkend door het FSMA). Deze fiscale voordelen bij crowd-lending (investeerder geeft lening -schuldfinanciering) en cowd-investing of crowd-equity (investeerder krijgt aandelen) zijn enkel bruikbaar voor vennootschappen. In de cultuursector bestaat er naast de Tax Shelter voor audiovisuele producties sinds kort ook een Tax Shelter voor de podiumkunsten. Die is ook toegankelijk voor vzw’s, onderworpen aan de vennootschapsbelasting en enkel na erkenning van het podiumwerk door de Vlaamse Overheid. Giften via een crowdfundingplatform komen dus niet in aanmerking voor een fiscaal attest. Zelfs niet als de organisatie een erkenning heeft om ze uit te reiken! Het argument dat het bij dergelijke giften, om ‘collectief en onrechtstreeks geïnde giften’ gaat is in deze context niet relevant.

Een duidelijke eis

De Verenigde Verenigingen, FOV, de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade en Formaat scharen zich daarom eensluidend achter deze eis: pas de bestaande regeling aan, zodat ook non-profit organisaties en verenigingen deze ‘alternatieve vorm van financiering’ niet mislopen.
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien

Wil je meer weten?

Contacteer dan (hierboven) Kristien of (hieronder) Bart Verhaeghe van de Verenigde Verenigingen.

Hier kan je Bart vinden.