header handjes

Gatz klopt begrotingscontrole af op 8,29 miljoen

Dinsdag keurde de Vlaamse regering definitief de geactualiseerde begroting voor dit jaar goed. De documenten worden nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Eerder raakte al bekend dat Vlaams Cultuurminister Gatz 8,29 miljoen euro extra middelen verwierf. Het leeuwendeel van de middelen gaat naar investeringen in culturele infrastructuur en in aanvullende financiering. 

Sven Gatz 2018

Vlaams Cultuurminister Sven Gatz

Cultuurbank

"Met de opstart van de Cultuurbank zorgen we ervoor dat de sector financiële leningen op maat kan krijgen. De extra middelen, 1,25 miljoen euro, moeten ervoor zorgen dat we nog dit jaar van start kunnen gaan", schrijft de minister in zijn persbericht. Met de Cultuurbank wil hij diverse financieringspartners laten samenwerken om een ondersteuningsmix samen te stellen die is afgestemd op de noden van het cultuurveld, gaande van rentevrije microkredieten voor individuele spelers tot rentedragende en risicodragende leningen en/of kapitaalparticipaties.
Een kleine helft van de middelen - 4 miljoen euro - gaat bijkomend naar culturele infrastructuur. Alvast voor het Concertgebouw Brugge was dit goed nieuws, want de minister kondigde aan hier eenmalig bijkomend 1 miljoen in te willen investeren.

Meer diversiteit in het jeugdwerk

Belangrijk voor het brede sociaal-cultureel werk is dat minister Gatz 900.000 euro extra projectmiddelen voorziet om het masterplan "Diversiteit in/en het jeugdwerk" beter te kunnen uitvoeren (klik hier als je in het document wil duiken). Dit masterplan kwam tot stand in samenwerking met de jeugdsector. Diezelfde sector is blij met de investering en vraagt betrokken te worden bij het opstellen van de projectoproep.  Gatz spijst met de extra middelen ook andere projectoproepen, vooral voor meer innovatieve journalistiek, de verdere digitalisering van de erfgoedsector en projecten voor Brussel. Voor de projectoproep binnen het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorzag de minister al eerder 400.000 euro. In ditzelfde decreet is voorzien dat deze projectenpot vanaf 2018 geleidelijk aangroeit naar aanleiding van het uitdoven van de zogenaamde lokale ex-DAC-projecten. Of er al dit jaar een spill-over effect is zal moeten blijken uit de documenten die nu in het Vlaams parlement worden ingediend.