header handjes

Loonbarema’s geïndexeerd op 01/07/2017

dinsdag 13 juni 2017

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in mei 2017 de spilindex overschreden. Dat betekent dat de lonen (barema’s en werkelijke lonen) in onze sector in juli 2017 met 2% verhogen. Maar let op: dit heeft ook consequenties voor het dubbel vakantiegeld!

In het Paritair Comité van de socioculturele sector (PC 329.01) wordt onderhandeld over de sectorale CAO’s. Met de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 werden de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel volwassenenwerk vastgelegd. Hiervoor werd een baremastructuur gecreëerd die de functies, het barema en de minimale toegangsvereisten weergeeft. Twee indexen bepalen of de barema’s worden verhoogd: de sociale gezondheidsindex en de spilindex. Als door stijging van de gezondheidsindex, die bekomen wordt door o.a. consumentenprijzen, de spilindex wordt overschreden, worden de lonen in onze sector aangepast. Dit was in mei van dit jaar dus het geval.

Dubbel vakantiegeld

Maak afspraken met je sociaal secretariaat over wie de nodige aanpassingen doet in het kader van de indexering. Ook wat betreft de uitbetaling vakantiegeld. Algemeen principe is namelijk dat een bediende dubbel vakantiegeld moet krijgen op basis van het loon van de maand waarin zijn hoofdvakantie aanvangt. Is dat in juli, dan is het loon van die maand de referentie.

Volgende indexering

In zijn laatste prognose verwacht het Federaal Planbureau niet dat de index nog zal worden overschreden in 2017 of 2018. Download hier de geïndexeerde loonbarema’s voor PC 329.01 (bron Sociare)

De loonbarema's actueel?

Dit kan je zeker nagaan op de website van de socioculturele werkgeversfederatie Sociare.

Hier beland je bij Sociare.