header handjes

Niet-commerciële dienstensector blijkt beste investering

Uit een recente publicatie van de studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat investeren in de niet-commerciële dienstensector het meeste effect heeft op de Belgische en Vlaamse economie. Zo heeft een overheidsinvestering van 1 miljoen euro in het verenigingsleven een bruto toegevoegde waarde van € 815.760 euro.

Investeren

(Maatschappelijk) rendement gegarandeerd

In een pas verschenen studie van SVR-st@ts, de studiedienst van de Vlaamse overheid, beargumenteren de onderzoekers dat een impuls van 1 miljoen euro het meeste rendement oplevert wanneer ze wordt gedaan in de zogenaamde quartaire sector. Deze sector, ook wel omschreven als de niet-commerciële dienstensector, omvat onder meer het onderwijs, openbaar bestuur, ziekenhuizen en ook het verenigingsleven. De inversteringstoename in deze sector heeft het grootste effect op de economie doordat het een grotere vraag van goederen en diensten met zich meebrengt, zowel bij de dienstverleners zelf, als bij hun leveranciers. Verder blijkt ook dat de jobcreatie het hoogst zal zijn in quartaire sector.

Grotere bijdrage dan veel traditionele sectoren

Opvallend is dat een investering in de dienstensector 20% tot 75% meer bijdraagt aan de economie, dan een miljoenenimpuls in andere sectoren, zoals de industrie of de bouw. Dit sluit aan bij de studies van De Federatie naar het rendement van specifiek het sociaal-cultureel werk (Wascabi 2014). Daaruit bleek dat voor elke euro die de overheid in deze sector investeerde, er dubbel zoveel naar de samenleving vloeide. En dan hebben we het enkel over de economische return on investment!

Je kan het rapport nalezen op de website van de studiedienst.

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien

Nog wat uitgedaagd worden?

Lees dan zeker eens ons Wascabi-artikel over centen in het sociaal-cultureel werk: "De wereld op zijn voeten - we moeten het toch eens over geld hebben".

Klik en lees