header handjes

UBO-verwarring bij lokale bankagenten

Sommige feitelijke verenigingen, zoals bijvoorbeeld afdelingen van sociaal-culturele verenigingen, krijgen van hun lokale bankagent de vraag om zich te registreren in het UBO-register. Dat zorgt voor verwarring, zowel bij de bank als bij de vrijwilligers van de feitelijke verenigingen.

UBO (Ultimate Beneficial Owner)

Tegen 30 september 2019 moeten alle vzw's en stichtingen (ook vennootschappen en trusts), hun uiteindelijke begunstigden registreren in een zogenaamd UBO-register. Zij moeten dus een aantal gegevens van hun bestuurders doorspelen aan de overheid.

Dat is het gevolg van de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik in contanten. Deze wet dateert al van 18 september 2017 en is een omzetting van een Europese richtlijn.

Feitelijke verenigingen

Voor alle duidelijkheid, deze UBO-regeling is niet van toepassing op feitelijke verenigingen. Feitelijke verenigingen zijn immers geen rechtspersoon en kunnen daarenboven geen begunstigden registreren, vermits ze geen ondernemingsnummer hebben.

Afdelingen die een feitelijke vereniging zijn, resorteren meestal onder een nationale vereniging die wel vzw is (denk aan OKRA vzw, Femma vzw,…). Die vzw is verplicht haar bestuurders te registreren, maar voor een lokale afdeling geldt dat dus niet.

Ook de banken zien soms door de bomen het bos niet meer

Blijkbaar vragen sommige lokale bankkantoren toch aan feitelijke verenigingen om hun begunstigden te registreren. Dit kan tot verwarring leiden. De verplicht financiële instellingen om de gegevens over hun klanten op te vragen. Logisch, want zij staan op de eerste rij als het gaat om financiële transacties. Ze moeten daarom procedures en interne controlemaatregelen nemen en o.a. de identiteit van de personen met wie ze zakelijke relaties aangaan, identificeren en verifiëren.

Feitelijke verenigingen die klant zijn of worden van een bank moeten dus vragen ter identificatie beantwoorden. De bank is daartoe nu eenmaal verplicht. Voor de bank is de feitelijke vereniging in kwestie een 'begunstigde'.

Maar - en dit is belangrijk onderscheid - wat de bank niet kan vragen, is dat de feitelijke vereniging zelf haar uiteindelijke begunstigden registreert in het UBO-register. 

En dus voor alle duidelijkheid:

Als een feitelijke vereniging een bankrekening heeft zal de bank de identiteiten van de rekeninghouders moeten nagaan. Zij zijn voor de bank de begunstigden.

Dit is iets anders dan een feitelijke vereniging die haar uiteindelijk begunstigden zelf zou moeten registreren in het UBO-register. Een feitelijke vereniging hoeft en kan dat niet doen!

Wat nu?

Na een aantal signalen van dergelijke misverstanden, heeft De Federatie contact opgenomen met de juridische dienst van enkele banken. Zij beloofden dit zeker te bekijken en de juiste communicatie hierover op te zetten met hun lokale bankagenten. We hopen dan ook dat er zich geen dergelijke misverstanden meer voordoen en vrijwilligers gespaard blijven van extra kopzorgen!

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien