header handjes

Vlaamse begroting 2019: 1,12% naar Cultuur

Wie denkt dat de cultuursector een de grote subsidievreter is, is bij het lezen van de titel meteen een illusie armer. Bart Caron (Groen), voorzitter van de Commissie Cultuur, nam zijn rekenmachine ter hand en analyseerde het Vlaamse cultuurbudget voor 2019. Een inhaaloperatie is nodig, zo concludeert hij.

Bart Caron 2

Daling van het cultuurbudget

Bij de start van dit nieuwe jaar actualiseerde Bart Caron zijn analyse van 20 jaar Vlaams Cultuurbudget. Het onderdeel cultuur in de Vlaamse begroting bedroeg in 2018 nog 1,15%, in 2019 slechts1,12%. Ter vergelijking: in 2004 was dit 1,99%. Geen heropleving dus in het cultuurbudget.

Carons analyse van de voorbije 20 jaar maakt duidelijk dat, als de gezondheidsindex wordt meegerekend, de daling van het cultuurbudget al werd ingezet vanaf 2009. Pas vanaf het begrotingsjaar 2017 kwam er een kentering. 

De lichte stijging in 2017 werd besteed aan de kunsten (vooral aan grote instellingen en projectmiddelen) en aan culturele infrastructuur.
“In 2019 blijft het budget ongeveer gelijk: 517,7 miljoen, maar met een markante stijging voor het cultureel erfgoed en culturele infrastructuur.”

Het sociaal-cultureel werk levert in


Het onderdeel in het globale cultuurbudget voorzien voor het brede sociaal-cultureel werk  bedraagt 13%. We hebben het dan o.a. over de amateurkunsten, circusbeleid, lokaal cultuurbeleid in Brussel en de Vlaamse Rand, participatie, sociaal-cultureel volwassenenwerk, bibliotheken, steunpunten.

Dit budget kende sinds 2009 dus een ernstige daling. Bart Caron:

“Dit is enerzijds het gevolg van de overheveling van middelen voor lokaal cultuurbeleid naar het Gemeentefonds (84,5 miljoen euro) en door besparingen anderzijds (11,5 miljoen euro). 2016 was een dieptepunt en in 2017 steeg het budget sociaal-cultureel werk. Dat was niet het gevolg van nieuwe of bijkomende middelen maar van overhevelingen uit andere beleidsdomeinen.” 
Hij vervolgt:
 “Het specifieke deelbudget voor het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk dat sinds 2009 daalde, bedraagt vandaag nog 53,3 miljoen euro. In 2009 bedroeg het 60 miljoen euro. Rekening houdend met de gezondheidsindex is dit een daling in waarde met ruim 20%.” ... “Er kwam in 2018 wel 5,5 miljoen bij, voor de regularisatie van gesco’s, maar dat zijn middelen die uit het transversaal cultuurbeleid worden overgeheveld en dus geen nieuw budget.”

Hij benadrukt tot slot dat subsidies slechts 40% van de inkomsten van sociaal-culturele organisaties uitmaken. De overige 60% komen dus van elders.  Wij kunnen de conclusie van Bart Caron enkel beamen: “er blijft een inhaaloperatie nodig”.

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien