header handjes

17 gemeenteclusters. Realiteit tegen 2025?!

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Vlaanderen netjes opgedeeld in 17 regio’s. Dat is de betrachting van minister Bart Somers en met hem de voltallige Vlaamse regering. Ook voor cultuur gaat één en ander aan het schuiven, is de verwachting.

#regiovorming

Lokale bestuurskracht versterken en kiezen voor drastische vereenvoudiging. Zo zou je de ‘interne staatshervorming’ van minister voor Binnenlands Bestuur, Bart Somers, kunnen samenvatten. In dit filmpje legt hij de regiovorming met eigen woorden uit. Meer transparantie en efficiëntie, minder structuren en mandaten om samenwerkingen tussen lokale besturen te stroomlijnen. Dit betekent dat bestaande samenwerkingsverbanden zich moeten ‘inpassen’ binnen de recent afgebakende grenzen; in vele gevallen betekent dit banden doorknippen en nieuwe allianties aangaan. Een complexe operatie die tijd zal vragen... Steden en gemeenten krijgen tijd tot 2031. De Vlaamse overheid wil haar samenwerkingsverbanden tegen 2025 al afstemmen op de 17 referentieregio’s. Heel wat decreten (bovenlokaal cultuurwerk, erfgoed, participatie, …) zullen dus de komende jaren de revue passeren om zich te schikken naar de regiokaart.

Meer weten over regiovorming? Consulteer hier alle artikels van De Federatie die we recent schreven.
Hou ook de trajecten van OP/TIL en VVSG in het oog.

17 referentieregios

Op 12 maart keurde de Vlaamse Regering de definitieve indeling in 17 regio’s goed.
Limburg telt volgens de tekening 3 regio’s. In deze provincie was er flink wat weerstand van burgemeesters en middenveld, om de provincie op te delen. Desondanks adviseert de gouverneur nu toch drie zones: Noord, Oost en Zuid-West Limburg. De Vlaamse regering zal het voorstel binnenkort goedkeuren wellicht.

Wegwijs in de informatiestroom

Medio maart organiseerde de VVSG, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, een webinar. Deze kan je herbekijken. De bijhorende presentatie download je hier. Up to date informatie is ook te vinden op de site van Vlaanderen of in dit artikel uit 'Impuls'. Benieuwd tot welke regio jouw gemeente behoort? Bekijk dan zeker de bijlage van de kadernota van 12 maart.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke