header handjes

De Federatie in gesprek met de voorzitter van bovenlokale cultuurdossiers

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Gemiddeld 145 dossiers. Goed voor telkens 2 dagen discussie in een club van circa 25 beoordelingsleden. Aan het hoofd van de beoordelingscommissie bovenlokale cultuurprojecten: Igor Geubbelmans. Tegenwoordig consultant en coach, maar bij velen bekend als voormalig afdelingshoofd vrije tijd in de gemeente Balen.

2020 07 09 Butstraen Wesley 0031597251556002

Igor Geubbelmans. Voorzitter van de beoordelingscommissie bovenlokale cultuurprojecten.

Een ‘nieuw’ decreet. Een nieuwe beoordelingscommissie. Hoe kwam jij op de voorzittersstoel terecht?
Igor Geubbelmans: “Het bovenlokale verhaal boeit mij al lange tijd. Ik heb de structurele samenwerking in mijn regio (Kempen – CNEK) mee ingezet. Ik geloof dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst. 
Mensen en initiatieven weten elkaar te vinden. Iets wat voor dit decreet misschien minder vanzelfsprekend was, brengt nu dialoog op gang. Ook projecten kunnen het bovenlokale cultuurlandschap hertekenen. Ik heb mij dus vrij snel kandidaat gesteld voor deze commissie en ben verkozen tot voorzitter. Vanuit die positie leid ik de besprekingen die 2 dagen duren en bewaak ik mee de lijn van het decreet.”
Is het moeilijk om een consequente lijn te bepalen? Het decreet zelf geeft namelijk geen strakke invulling aan de term ‘bovenlokaal’.
Igor Geubbelmans: “Makkelijk is een groot woord, maar aartsmoeilijk is het ook niet. Hierover gaan we binnen de commissie constant in dialoog. We interpreteren dossiers volgens de geest van het decreet. Dat is een hele klus, maar het enthousiasme in de groep is ongelofelijk groot. Bijna iedereen is altijd daar. Pluim voor de jury. We werken autonoom maar als we vragen hebben, kunnen we bij de administratie terecht.”
Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten krijgen procentueel gezien weinig middelen. Hoe valt dit te verklaren? Kan dat in de toekomst beter?
Igor Geubbelmans: “Een sluitende verklaring heb ik niet. Vaak gaat het om kleinere projecten. Er is een verschil tussen dossiers geschreven door professionals of vrijwilligers. Dat is waar. Toch proberen wij daar ‘door’ te kijken en te focussen op de inhoud. Daarom ben ik blij dat onze commissie zoveel variatie kent, met mensen die de finesses van een sector kennen. Maar uiteindelijk staat de samenwerking tussen sectoren en domeinen centraal. Een project moet natuurlijk wel duidelijk omschreven zijn en duiden wat het wil bereiken. De begroting is daarbij niet onbelangrijk. We kijken richting steunpunten en belangenbehartigers om een kleine aftoetsing te doen wanneer deze werkingen willen indienen. Inhoudelijk moeten jullie niet bijschaven maar mee checken of alle elementen aanwezig zijn, kan wel.”
Toch raken wij al eens ontmoedigd… De lat ligt te hoog.
Igor Geubbelmans: “Dat hoeft niet. Een aantal aanvragers uit de eerste ronde, dienden de tweede keer gewoon opnieuw in. Ze brachten een aantal aandachtspunten in orde en beschreven concreter hun opzet. De commissie zet de inhoud van het dossier centraal en beantwoordt de vraag of het om een kwalitatief bovenlokaal project gaat. Wij bespreken àlle dossiers samen. Als er regiospecifieke bijzonderheden zijn dan komt dat ook ter sprake. Samen met de administratie bekijk ik op basis van regio en specialisatie per deelsector wie welke dossiers grondig leest.”
De beslissingen van ronde 3 komen stilaan aan. Hoop je op een mooie oogst?  
Igor Geubbelmans: “Ja, er zijn heel wat projecten die bij mij blijven hangen omdat ze origineel of gedurfd zijn. Zaken waar ik zelf wel eens een kijkje zou willen gaan nemen omdat ze mij als persoon verrassen. Er is nog heel wat creativiteit en innovatie! We zijn nu halfweg augustus. De commissieleden zijn net klaar met lezen. De beoordelingen worden verzameld en binnenkort hopen we hierover live met elkaar in gesprek te gaan. Jullie horen er nog van!”
 Veel succes en wij duimen voor veel sociaal-cultureel werk en amateurkunsten.

Ontdek hier wie nog allemaal deel uitmaakt van deze commissie.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke