header handjes

Kleine spelers verdienen extra aandacht in decreet bovenlokaal

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) vat het kernachtig samen. De verwachtingen voor de uitrol van het nieuwe Bovenlokale Cultuurdecreet waren zeer hoog gespannen. Maar de drempel voor organisaties die met vrijwilligers werken ligt duidelijk te hoog. Er gaan stemmen op voor bijsturing.

Even recapituleren 

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk is vrij nieuw.
  • In mei 2019 diende zich een eerste indienronde aan. Deze telde 153 ontvankelijke dossiers, waarvan er 34 zijn goedgekeurd voor een totaalbedrag van 3.143.370 euro (na besparing slechts: 2.954.768 toegekend). 15% daarvan kwam ten goede aan sociaal-cultureel werk, 10% aan amateurkunsten. Per 1 januari 2020 zijn de projecten van start gegaan.
  • Op 15 november 2019 sloot de tweede indienronde af. In deze ‘2de ronde’ zijn 137 ontvankelijke dossiers ingediend voor een totaal bedrag van ruim 11 miljoen euro... Deze beslissing wordt verwacht tegen 15 april 2020. De uitvoering ervan start vanaf 1 juli 2020.

Eer het kleine

‘Bijna alle organisaties die louter met vrijwilligers werken zijn uit de boot gevallen,’ steekt Orry Van de Wauwer van wal  in de Commissie Cultuur van 29 januari 2020. ‘Een deel van de middelen van dit decreet, komt echter uit subsidielijnen die net voor dat type organisaties bestemd waren.’ Het is een doorn in het oog van velen.
Orry Van De Wauwer

Orry Van de Wauwer (CD&V)

Ook Marius Meremans (NV-A) erkent dat het voor kleinere organisaties die geen professioneel tewerkgestelden hebben een grote planlast betekent om in te dienen op dit decreet. Al maakt hij eveneens de bedenking dat heel wat organisaties een dossier indienden die niet voldeden aan de eisen van het decreet.
Groen-parlementslid Staf Pelckmans pleit dan meteen een grondige evaluatie te maken van de hele uitkanteling van de provinciale bevoegdheden om zo het decreet bovenlokaal een effectieve doorstart te geven.
Er zal meer aandacht worden geschonken aan de verenigingen die louter met vrijwilligers werken.
Marius Meremans (N-VA), Commissielid Cultuur

Van het kastje naar de muur

‘We nemen voortdurend subsidies af, om er dan ergens anders weer bij te geven. Dat leidt tot niets.’ Hiermee raakt Pelckmans een gevoelige snaar. Bij het ingrijpen op de impulssubsidies van Literatuur Vlaanderen, verwees minister-president Jambon door naar het bovenlokale decreet. Idem bij het schrappen van de projectlijn binnen participatieprojecten, stelt Van de Wauwer. ‘Toen wisten we eigenlijk al dat ook hier de middelen beperkt waren en er nu al te weinig is voor alle voorliggende aanvragen.’ Bovendien blijkt dan nog dat er ‘ergens onderweg’ 1,5 miljoen euro uit de subsidiepot van het bovenlokale decreet zijn gelicht. Gereserveerd voor ondermeer de World Choir Games, bovenlokale bibliotheekwerking en erfgoedconsulenten, klinkt het. Een beslissing van de voorgaande minister… die nu pas wordt gecommuniceerd.

Toch een lichtpuntje?!  

Zowel minister-president Jan Jambon als NV-A cultuurkopstuk Meremans stellen dat bij de tweede aanvraagronde – die op dit ogenblik wordt voorbereid – meer aandacht zal gaan naar kleinere, niet-professionele spelers. De bezorgdheid van de beoordelingscommissie zit daar deels voor iets tussen. Meremans oppert zelfs een mogelijke decreetswijziging: ‘Bestaat er een mogelijkheid, ik weet het niet, een light versie in te voeren of wat dan ook? Dat moeten we bekijken.’ Het Steunpunt OP/TIL zou hierbij betrokken worden. De Federatie van haar kant pleit ook voor een tussentijdse en grondige evaluatie van dit decreet. Komt dit volledig tegemoet aan de noden die (lokaal) leven sinds het wegvallen van de provinciale bevoegdheden?
Marius Meremans 2

Marius Meremans (N-VA)

Ik wil het systeem eerst een paar keer laten ronddraaien voor er lering uit te trekken.
Minister-president Jan Jambon
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke