header handjes

Lokale verkiezingen - over het muurtje: hoe inspireren anderen hun achterban

Dossier: Oriëntatiekader lokale verkiezingen 2024

Het gonst van de bedrijvigheid binnen onze sectoren. Maar ook elders in het brede cultuur- en vrijetijdslandschap schieten collega-organisaties een versnelling hoger. Wat mag je van hen verwachten?

Over het muurtje

Publicatie vanuit de Vlaamse overheid

  • Een boeiend spel waarbij deelnemers van elkaar leren. #wieweetwat, verkiezingen
  • Een nieuwe EDUbox Democratie onderzoekt verschillende manieren van leiderschap, van omgaan met rechten, van machtsverdeling en van beslissingen nemen. Edubox democratie

Nuttige vertaalslag

Verkiezingen hebben zo hun eigen wetmatigheden. Specifieke termen, gerichte timings, machinerie achter de schermen, zaken waar je je maar beter bewust van bent… Deze organisaties maken je wegwijs: In sneltempo én begrijpelijke taal alles over verkiezingen te weten komen? WATWAT weet heel wat topics helder te vatten.
OP/TIL lanceerde de webinar: ‘Gemeenteraadsverkiezingen in zicht’ en deelt ook tips om je als culturele grensverlegger tussen nu en zondag 13 oktober 2024 voor te bereiden. Op de webpagina DRAAG/VLAK zal je hun aanbod alleen maar zien groeien. De vorming lobbywerk spreekt bv. tot de verbeelding. Ook de tijdslijn biedt overzicht en houvast! Ook Bataljong adviseert jeugdambtenaren in hun traject van pre-verkiezingen tot meerjarenplan, via het project: Plan het Plan. Ook inhoudelijk hebben zij een Memorandum klaar met 7 krachtlijnen voor sterk lokaal beleid voor jonge inwoners.

Sectoren en politici in gesprek met elkaar

Dialoog is alles. Om elkaar beter te begrijpen en tot in de diepte te kunnen gaan. De Ambrassade, een waaier aan (media)partners en 100 jongeren zetten 'first voters' en jongeren centraal in het verkiezingsjaar 2024. Doel van ’t Is aan u? Jongeren een jaar lang zelf aan zet brengen rond burgerschap, democratie en verkiezingen via niet-sturende informatie, acties en evenementen. Februari 2024 wordt een topmaand waarbij ook jeugdorganisaties en leerlingenraden betrokken zijn. Samen met de cultuurhuizen uit het netwerk hield cult! een participatief experiment met twee open besturen, vele open gesprekken, een politiek debat en collectief denkwerk. Het resultaat: een memorandum met vier rollen voor een toekomst van cultuurhuizen.

Memoranda en tools op komst

Naar een betere wereld…?! Begin in uw dorp. Elke sector staat met z’n verlanglijstje klaar. Dichtbij de leden of specifieke achterban weten zij als geen ander wat leeft en anders kan. De Vlaamse Sportfederatie werkt in het voorjaar 2023 aan een memorandum, met aanbevelingen naar alle beleidsniveaus. In het najaar lanceren ze dat stapsgewijs; we houden je hier op de hoogte. In 2022 al gaf de Vlaamse Sportfederatie politici al begrotingstips via een e-book en een website. Deze topics komen zeker opnieuw aan bod richting verkiezingen.
Het memorandum van Netwerk tegen Armoede is bijna af en kan je voor de zomer hier nog inkijken. Het netwerk voorziet verder in een vormingspakket voor hun lidorganisaties.
In het memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2024 schetst Bataljong in 6 basisprincipes en 7 krachtlijnen haar aanbevelingen om tot sterk lokaal beleid te komen voor alle kinderen en jongeren. Een krachtig pleidooi om het welbevinden van je jonge inwoners centraal te zetten. De beleidstool digitale inclusie inspireert en ondersteunt lokale besturen om een visie en een beleid rond digitale inclusie op te stellen of uit te breiden. Een initiatief van VVSG, District09, Mediawijs.

En verder

Ook campagne en extra informatie/educatie: De vormings(ID)dagen van Beweging.net zullen in oktober 2023 in het teken staan van lokale verkiezingen en de innovaties die lokaal nodig zijn. Met Beweging academie lanceert Beweging.net het Politiek Uurtje dat deelnemers de mogelijkheid biedt om mee te denken en discussiëren over beleidsvoorstellen voor de verkiezingen van 2024. Elke tweede maandag van de maand een ander thema. Met voorstellen, debat en uw mening. Iedereen is welkom.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart