header handjes

Oriëntatiekader lokale verkiezingen 2024

Op zondag 13 oktober 2024 stemmen inwoners in Vlaanderen voor de gemeenteraad in de gemeente waar ze wonen. Althans, dat kunnen ze doen, ze zijn daartoe niet langer verplicht. Verkiezingen zijn ook hét moment om aandacht te vragen voor verbeterpunten. En dat doen we als sector sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten massaal.
Dit Oriëntatiekader wil cultuurwerkers en beleidsmakers tonen welke initiatieven op stapel staan in aanloop naar de lokale verkiezingen in oktober 2024. We benoemen de thema’s die ons nauw aan het hart liggen en suggereren wat lokale besturen daar concreet aan kunnen of zouden moeten doen. We geven ook inspiratie mee. Omdat samenspel vaak tot meer duurzame resultaten leidt.

Waarom dit Oriëntatiekader?

Illustratie verkiezingen 1
Met het oog op gemeenteraadsverkiezingen schieten vormingsreeksen en campagnes komende maanden als frisse lentebloeiers uit de grond. Acties krijgen vorm. Samenwerkingen zien het licht. Die inspanningen maken we graag zichtbaar. Weet wat er bestaat en pik in waar nuttig. Op die manier streven we, ook lokaal, naar een betere samenleving.
Tegelijk benadrukken we bezorgdheden. Wat houdt ons wakker? Het Oriëntatiekader raakt gevoelige snaren. En verzoekt toekomstige lokale besturen om hier bewust mee om te gaan. Complexe maatschappelijke problemen vragen maatwerk en expertise. Vaak ook bundeling van krachten, kennis en kunde. Kunnen we elkaar inspireren? Welke ondersteuning hebben sociaal-culturele of artistieke motors dan in elke gemeente nodig?

Wat omvat dit Oriëntatiekader?

Een structuur is maar een structuur. Vaak beperkend. We proberen te informeren over wat relevant en nodig is. Klik naar hartenlust. Want zoals in het echte leven, is het één verbonden met het ander.
Je ontdekt...
  • ... de (sociaal-)culturele en amateurkunstenwereld in actie: welke campagnes bereiden ze voor en wat benadrukken ze in aanloop naar 13 oktober 2024?
  • ... inspiratie voor lokale ambtenaren en politici: welke trends in het sociaal-culturele veld, amateurkunsten en breder, hebben een weerslag op het lokale politieke werk?
  • ... wat er in belendende sectoren broeit rond de lokale verkiezingen.
  • ... welke generieke thema’s onze sectoren bezig houden. Een verdieping van noden en standpunten.
  • ... het ruimere plaatje: naast lokale verkiezingen zijn er ook Europese, federale, Vlaamse en provinciale verkiezingen. Wat moet je vooraf weten en wat is De Federatie na de stembusgang nog van plan?

Wat ontbreekt?

Volledig kan dit overzicht nooit zijn. Maar we vullen het Oriëntatiekader permanent aan.
Heb je een campagne, methodiek, podcast of langlopende activiteit die duidelijk gelinkt is aan de gemeenteraadsverkiezingen?
Heeft jouw organisatie concrete voorbeelden of andere bedenkingen?

Laat het ons weten dan gaan we ermee aan de slag. Op naar bezielde verkiezingen!