header handjes

Ook jeugdbeleid gaat bovenlokaal

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

De 19 cultuurregio’s zijn je intussen min of meer bekend. Maar wist je dat Vlaanderen ook investeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden jeugd? Op 1 oktober besliste Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, middelen toe te kennen aan 5 projectverenigingen. Hun opdracht: sterker regionaal jeugdbeleid realiseren.

5 keer prijs

Het Beleefproject (in de regio Geetbets in Vlaams-Brabant), jeugdregio Pajottenland, projectvereniging Meetjesland, projectvereniging jeugdregio Noorderkempen en projectvereniging Neteland. Alle 5 wisten ze minister Dalle te overtuigen met hun projectdossier. Vanaf 1 januari schieten deze projectverenigingen uit de startblokken. Zes jaar lang zetten ze in op samenwerking en netwerking tussen de lokale besturen én het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied.
Foto jeugd
Door samenwerking bundel je krachten, deel je expertise, vergroot je je slagkracht en bereik je samen moeilijker bereikbare doelgroepen.
Tieme Verlinde, Bataljong

Je verder verdiepen in deze jeugdmaterie? Duik deze artikels in:

https://bataljong.be/subsidieI...

https://www.vlaanderen.be/cjm/...

Weten waar de 19 culturele netwerken precies mee bezig zijn?

https://www.cultuuroptil.be/ke...

Zoek de 5 verschillen

20201103tabel elke
147 lokale besturen zijn betrokken bij cultuur - ontdek ze hier. 31 lokale besturen zijn betrokken bij jeugd - ontdek ze hier. De voorwaarden, aanvraagprocedure en uitvoeringstermijn verschillen. Logisch aangezien er andere behoeften spelen, maar evengoed jammer omdat dit de transparantie naar burgers én lokale besturen niet altijd ten goede komt.
Eenzelfde indiendatum zou aanzetten tot meer inhoudelijke afstemming.
Lien Verwaeren, Cultuur OP/TIL
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke