header handjes

Raak jij wegwijs in het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk?

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk en bijbehorend uitvoeringsbesluit is er. Het treedt in voege op 1 april 2024. Op de website van Socius kan je je onderdompelen in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (2024).

Op 10 maart 2023 bekrachtigde de Vlaamse Regering het “Decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk”. Daarmee kreeg het decreet van 7 juli 2017 een complete make-over: inhoudelijk in dezelfde lijn, maar met een andere opbouw. Socius maakt je wegwijs in dit decreet, aan de hand van volgende kapstokken:
  • Waarom een nieuw decreet? Welke krachtlijnen volgt dit decreet?
  • Wat moet je weten vanuit je perspectief als landelijke of regionale organisatie, als kandidaat-instromer of als geïnteresseerde in de projectregeling?
  • We gaan dieper in op enkele kernelementen: rollen en functies, maatschappelijke contextanalyse, zakelijk en financieel beleid, goed bestuur.
In deze ‘Wegwijs decreet’ worden de decreetteksten, de teksten van de memorie van toelichting en van het besluit van de Vlaamse regering op een logische wijze tot één geheel verwerkt, met zo weinig mogelijk redactionele ingrepen. Waar er overlap is, koos Socius voor de meest concrete formulering.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart