header handjes

succesfactoren - projectaanvraag decreet bovenlokaal cultuurwerk.

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking
Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Wil je een aanvraag indienen voor een bovenlokaal cultuurproject als sociaal-culturele of amateurkunstenorganisatie? Vooral doen.

Hierbij de tips van steunpunt OP/TIL (open de toolkit) en van onszelf, De Federatie.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke