header handjes

Welke plannen hebben de amateurkunstenorganisaties in petto voor 2022-2026?

Dossier: Decreet Amateurkunsten

Vlaanderen telt meer dan 2 miljoen amateurkunstenaars. Ook in jouw gemeente, stad of regio zijn er dansers, muzikanten, schrijvers, fotografen, zangers, kunstenaars, acteurs… actief. Op hun eentje of in een groep, vereniging of band. Zij worden begeleid en geïnspireerd door negen landelijke amateurkunstenorganisaties. De Vlaamse Regering investeert de komende vijf jaar iets meer dan 1 miljoen euro extra in deze sector. Broodnodig, want het aantal beoefenaars is de laatste tien jaar fors gestegen. Welke plannen en ambities willen de amateurkunstenorganisaties de komende jaren realiseren?

Leontien Allemeersch voor Kunstwerkt

(c) Leontien Allemeersch voor Kunstwerkt

Verbindingen met impact

De amateurkunstenorganisaties zijn bruggenbouwers. De komende beleidsperiode zetten ze verder in op communitybuilding, zowel in een Vlaamse als in een internationale context. Mee onder impuls van de World Choir Games in 2021 – de Olympische Spelen van de koorwereld – bouwde Koor&Stem een brede zangcommunity uit.
"We willen verbindingen in alle richtingen creëren en stimuleren."
Uit het beleidsplan 2022-2026 van VLAMO.
De komende beleidsperiode zetten alle organisaties nog radicaler in op drempelverlaging en inclusie, zowel via projecten als via de structurele werking. De amateurkunstensector doet dat niet alleen. Zorg en welzijn, erfgoed, de professionele kunsten en het deeltijds kunstonderwijs zijn en blijven nauwe partners om culturele én maatschappelijke impact te creëren.

Coalities voor een (boven)lokaal ondersteuningsaanbod

Lokale beleidsondersteuners, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en bovenlokale organisatoren experimenteren met nieuwe initiatieven en veranderde beleidskaders. Ook blijkt uit onderzoek dat beoefenaars van amateurkunsten nood hebben aan extra lokale ondersteuning. De amateurkunstenorganisaties zetten de volgende jaren dan ook in op projecten en trajecten voor en met (boven)lokale partners. Kunstwerkt startte reeds met een traject voor beeldende kunst in een lokale context. Intussen is Atelier in Beeld hét forum om lokale kunstenaars te verbinden en hun noden onder de aandacht te brengen.
Elke amateurkunstenorganisatie gaat op zoek naar coalitiepartners voor de uitbouw van een (boven)lokaal ondersteuningsbeleid voor amateurkunstenaars, een gedeelde verantwoordelijkheid van elke speler en elk bestuursniveau in de sector. OPENDOEK zette zelfs resoluut in op een regiowerking, om zo nog dichter bij de gezelschappen te staan. De regiowerking bepaalt mee het aanbod van OPENDOEK.
Maar de ambities reiken verder dan Vlaanderen. Vele amateurkunstenorganisaties pionierden de voorbije twintig jaar in een internationale context en organiseren intussen internationale netwerken en projecten. VI.BE gaat de komende beleidsperiode nog een stap verder met de ontwikkeling van een nieuwe versie van het VI.BE-platform. Buitenlandse organisaties kunnen een licentie nemen en zo muzikanten in heel Europa speelkansen bieden via het VI.BE Platform 3.0 .
Koor Stem Schoolzandag Anderlecht 4

(c) Koor&Stem

Talentontwikkeling start bij kinderen en jongeren

Wie een amateurkunstenhobby beoefent, leert een leven lang. Daarom dragen de amateurkunstenorganisaties de samenwerking met het regulier en het deeltijds kunstonderwijs hoog in het vaandel. Verschillende organisaties bouwden reeds een werking uit voor kinderen en jongeren. Creatief Schrijven droomt van een schrijfaanbod voor kinderen en jongeren, lokaal en regionaal, en slaat daarbij ook de brug naar STEM-academies. Nieuwe vormen van schrijven worden gekoppeld aan nieuwe vormen van media.
“We willen techniek en taal laten samenvloeien tot iets nieuws: een digi-TAAL”.
An Leenders, Creatief Schrijven
Inspireren, verbeelden, stimuleren staan centraal in het talentontwikkelingsoffensief waarmee de amateurkunstenorganisaties reeds startten in de vorige beleidsperiode. De ondersteuning, coaching en begeleiding wordt steeds meer op maat van de beoefenaar en is gericht op een duurzame ondersteuning. Of om het met de baseline van Muziekmozaïek te zeggen: 'Connect – Support – Engage'.

Witruimte om te innoveren

Creativiteit en verbeelding kunnen enkel gedijen bij gratie van witruimte. Ruimte om te experimenteren en te innoveren. Voor Danspunt is dat ‘de witte pagina’ in het beleidsplan’.
“We willen ruimte overlaten om samen met de sector en doelgroepen projecten op maat uit te werken.”
Koen Victoor, Danspunt
Met de blik op het veld, beslist BREEDBEELD om in de toekomst volop in te zetten op mediakunst, een nieuwe pijler naast fotografie en film. En ook de andere organisaties spelen voortdurend in op nieuwe noden. Zo ontstaan digitale platforms, digitale opnamestudio’s of technische innovaties ter ondersteuning van het online repeteren, zoals MUSIC BOX. Steeds met het oog op een duurzame impact op de vele beoefenaars en groepen, zowel cultureel als maatschappelijk.