header handjes

Kiespijler: sterkere administratie CJM?

We vroegen aan 7 partijen in welke mate ze het eens zijn met onderstaande stelling. De letterlijke antwoorden en motivaties van de partijen vind je hieronder (per partij, in alfabetische volgorde)


"Vlaanderen zet een rem op consultancy door de administratie CJM te versterken."

Kiespijler administratie cjm


cd&v - eerder akkoord

De overheid heeft nood aan een sterkte en slagkrachtige administratie met gemotiveerde en kwaliteitsvolle medewerkers. We erkennen dat de voorbije besparingsrondes niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd omdat ze vaak gepaard gaan met stijgende uitgaven voor consultancy. Cd&v pleit daarom voor een verregaande samenwerking binnen de administratie en een afbouw van de verkokering waarbij de administraties naast elkaar werken elk met hun eigen regels. Meer personeel is niet altijd een toveroplossing maar personeel laten afvloeien voor besparingen die dan geen besparingen blijken te zijn, is dat ook niet.

Groen - helemaal akkoord

Groen pleit voor een betere coördinatie, ontsluiting en opvolging van onafhankelijk wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek. Er is een heldere regie nodig om de onderzoeksagenda te bepalen, waarbij sector en de steunpunten betrokken zijn. Groen wil een plan om op permanente basis solide cijfermateriaal over de brede kunstensector te voorzien. Systemen voor rapportage moeten eenvoudiger en efficiënter, het cijfermateriaal vollediger. De rol van bovenbouw, administratie, onderzoeksinstellingen en consultants moet daarbij helder gedefinieerd worden. Consultants worden enkel ingeschakeld als het bevoegde kabinet de meerwaarde ervan kan aantonen, ook financieel. Groen wil investeren in een departement dat zijn kerntaken met verve aanpakt.

N-VA - neutraal

N-VA is, op alle bestuursniveaus en binnen alle beleidsdomeinen, voorstander van een efficiënte, slagkrachtige en wendbare overheidsadministratie. Digitalisering biedt daarbij zeker mogelijkheden, die we ten volle moeten benutten. Daarnaast is ook een modernisering van het overheidspersoneelsbeleid vereist, met een focus op aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden om de beste mensen binnen te halen. Uitgangspunt is alleszins dat interne medewerkers instaan voor de uitvoering van het beleid en de dienstverlening, waar nodig aangevuld met gespecialiseerde kennis en expertise, onder meer bij de ontwikkeling en de evaluatie van het beleid of voor gespecialiseerde ondersteunende dienstverlening. Consultancy- of onderzoeksopdrachten kunnen daarbij een instrument zijn.

Open VLD - neutraal

Administraties moeten in staat zijn hun vast takenpakket naar behoren te kunnen uitvoeren. CJM heeft haar taken te vervullen vanuit de overheid. Voor bepaalde, zeer specifieke thema’s waarvoor CJM belangrijke expertise niet in huis heeft moeten experten kunnen worden ingeschakeld. Overheidsdiensten moeten niet per se alles zelf doen. Er moet met andere woorden gekeken worden wat het meest efficiënte is.

PVDA - helemaal akkoord

Vlaams Belang - eerder niet akkoord

Net zoals alle andere gelederen van het cultuurbeleid wil het Vlaams Belang ook het departement CJM onderwerpen aan een grondige herevaluatie alvorens meer te investeren.

Vooruit - helemaal akkoord

Vooruit is voor een sterke overheid die dienstverlening garandeert. Wij willen het departement CJM net versterken en de opdracht ervan uitbreiden naar andere creatieve sectoren.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart