header handjes

UBO: uitstel tot 30 september door te veel geharrewar

De anti-witwaswet verplicht vennootschappen, maar ook vzw’s en stichtingen, om de identiteit van hun begunstigden te registreren in het UBO-register. Wie, wat en hoe moet geregistreerd worden? Onduidelijkheid alom! Ontslagnemend minister Alexander De Croo besliste dan ook om de registratieverplichting uit te stellen tot 30 september 2019.

Alexander De Croo

Ontslagnemend minister De Croo

UBO-registratie loopt spaak

Volgens minister De Croo hebben “van de naar schatting 800.000 tot 1 miljoen rechtspersonen die zich in het UBO-register moeten registreren, tot dusver nog maar 25.000 dat gedaan". 
Dat is te wijten aan een reeks onduidelijkheden voor ondernemingen. Zo zijn er nog heel wat vragen over het precieze toepassingsgebied van de UBO-registratie. Ook heel wat vzw’s weten nog onvoldoende wat ze allemaal moeten doen. Daarnaast waren er een reeks IT-problemen met de online registratie.”
Heel wat organisaties hebben reeds hun hoofd gebroken over UBO. De FOD Financiën kon geen antwoord bieden op de vele vragen en het online registreren is problematisch. 

Uitstel maar geen afstel 

Ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo wil nu dat “de FOD Financiën eerst een einde maakt aan de onduidelijkheden en de openstaande vragen beantwoordt".  De minister heeft daarom beslist om de deadline voor registratie uit te stellen tot 30 september 2019. 

De eerder beloofde FAQ over de UBO-registratie voor VZW's liet een tijdje op zich wachten, maar staat nu eindelijk online. Hieronder kan je doorklikken naar de nieuwe gebruikshandleiding.

VZW’s weer eens de dupe van regelgeving op maat van vennootschappen 

Ondanks het feit dat dit uitstel voor veel vzw’s een ‘oef-gevoel’ zal oproepen, blijft de vraag waarom vzw’s aan deze UBO-regeling onderworpen worden. Vzw’s hebben immers een maatschappelijk belang en doen per definitie niet aan winstuitkering.  De anti-witwaswet is duidelijk geschreven met vennootschappen in het achterhoofd. De verplichting om de identiteit te registreren van de natuurlijke personen/aandeelhouders die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 procent van de belangen in een vennootschap aanhouden, houdt geen steek voor vzw’s. En als de overheid wil weten wie effectief achter de juridische entiteit van de vzw schuilgaat kan ze terecht bij haar eigen Kruispuntbank of het Belgisch Staatsblad.   We snappen dus niet goed waarom alle vzw’s bedolven worden met nieuwe kopzorgen en administratieve lasten. We hopen dat Financiën inziet dat deze UBO-registratie voor vzw’s hen weinig extra informatie zal opleveren en dat een contact met de departementen Justitie of Economie veel rompslomp kan vermijden.
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien

UBO wie wat waar?

Klik naar het eerdere bericht waarin Kristien alles uit de doeken doet.

UBO….U wat?