header handjes

Amateurkunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk slaan handen in elkaar

Ze zijn met negen, de landelijke amateurkunstenorganisaties. Samen staan ze voor ruim twee miljoen amateurkunstenaars in Vlaanderen en Brussel. Sinds vrijdag 26 oktober maken ze volwaardig deel uit van De Federatie.  Tijdens de Algemene Vergadering van De Federatie maakten deze twee krachtige sectoren hun relatie officieel: het staat nu zwart op wit in onze statuten. En we zouden De Federatie niet zijn mocht we er geen feestje van maken!

Amateurkunsten

Bovenbouw hertekent zich

We schreven er al eerder over: de zogenaamde culturele bovenbouw is in beweging. In de zomermaanden keurde de Vlaamse Regering principieel een ontwerpdecreet goed waarin ook veranderingen stonden voor het landschap van steunpunten en kenniscentra. Je kan de krachtlijnen van dit decreet hier nalezen. Dit heeft o.m. als gevolg dat de jaarlijkse subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt stopgezet vanaf 1 januari 2019.  
Maar de sector bleef al vanaf het eerst signaal hierover niet bij de pakken zitten: de voorbije maanden timmerden team en bestuur van het Forum aan een nieuwe toekomst. En ze gingen hierover in gesprek. Resultaat: een deel van de opdrachten wordt overgedragen aan een nieuw steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. De amateurkunstensector vroeg aan De Federatie om voortaan mee hun overleg te organiseren en spreekbuis voor het beleid te willen zijn.  Onze Algemene Vergadering keurde unaniem deze statutenwijziging goed. 
Luc Verschueren

Luk Verschueren

Een welkomsttaart

En toen was het tijd voor een feestje:  Luk Verschueren, huidig voorzitter van het Forum voor Amateurkunsten, nam de zaal mee in de kracht van de sector en de vele ontwikkelingen sinds hun decreet van start ging. Gekruid met anekdotes en met wensen voor De Federatie, zwaaide hij, in naam van het Forum, de sector uit waarvoor hij zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet.  Katrien Boogaerts (Kunstwerkt) en Jan Matthys (Vlamo), kersvers verkozen beheerders van De Federatie, kregen de eer én het mes om de feesttaart aan te snijden. 

Even na- of meegenieten? Hier vind je enkele beelden van afgelopen vrijdag. 

Duik in de amateurkunstensector

9 landelijke amateurkunstenorganisaties, élk breed en diep ingeworteld in één of meer kunstdisciplines. Klik op hun naam en dompel je onder in hun wereld: 

Breedbeeld, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, Kunstwerkt

Muziekmozaïek, Opendoek, Poppunt, Vlamo

En op de website van het Forum voor Amateurkunsten vind je alle grote en kleine actuele nieuwtjes uit en over de sector

Klik hier