header handjes

De Federatie schrijft een open brief

De Federatie maakt zich zorgen over de globale resultaten van de visitaties. De diversiteit van het sociaal-culturele veld komt volgens ons in het gedrang.  Dat signaal willen we nu geven aan de overheid en beleidsmakers, maar ook aan iedereen die begaan is met het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. Ook aan u dus. In deze open brief schrijven we, met steun van onze leden, neer wat ons van het hart moet. 

Vijf vragen in één open brief 

Beste adviescommissie & administratie,  

Beste politicus 

Beste believer in de slagkracht van sociaal-cultureel werk,  

Beste fan van bottom-up initiatief en vrijwillig engagement, 

Vele organisaties ontvingen het definitieve visitatieverslag. Voor de ene betekende dit positief nieuws, voor de andere negatief.  

We maken ons zorgen over de globale resultaten van de visitaties. De diversiteit van het sociaal-culturele veld komt volgens ons in het gedrang.  Dit signaal willen we zeker aan u meegeven, in de overtuiging dat hieraan nog kan worden geremedieerd.  In deze Open Brief schrijven we samen de essentie neer, maar meer achtergrond en cijfermateriaal kan u via deze link terugvinden 

Het sociaal-cultureel werk wordt gevormd door de vele organisaties die vormen, verenigen en bewegen. De gouden formule is niet het werk dat de ene of de andere organisatie apart verricht. Onze gezamenlijke kracht is de manier waarop wij op elkaar inspelen, elk met een eigen rol, gedrevenheid en betekenis. Juist dat samenspel zorgt ervoor dat maatschappelijke veranderingen en signalen bij heel diverse groepen worden gedetecteerd én zo worden aangepakt in de brede samenleving.  

Het globale resultaat dat nu op tafel ligt, dreigt deze sterke diversiteit aan werkvormen te doen afkalven. De focus kwam voor heel wat organisaties te sterk te liggen op een management-gedreven, top-down benadering. Het is van groot belang dat ook de trage, participatieve processen met grote groepen vrijwilligers, kenmerkend voor de democratische gedrevenheid van onze sector, voldoende wordt gerespecteerd. Die betrokkenheid bij het democratische proces maakt het sociaal-cultureel werk zo fijn en zo diep geworteld in het leven van miljoenen mensen, stuk voor stuk kritische en mondige mede-eigenaars van hun verenigingElke commissie moet dit aspect consequent meenemen in de beoordeling van veranderingsprocessen.    

Bij veel organisaties in alle werksoorten hield de evaluatie onvoldoende rekening met hun eigenheid, hun DNA. Zelfs bij een hele groep, de vormingsinstellingen, werd geen rekening gehouden met hun absolute kernsterkte: “leren”.  Deze constructiefout zag ook de administratie en het kabinet 

We zijn ook teleurgesteld over de vele negatieve verdicten over een door vrijwilligers gedreven sector. U moet zich immers realiseren dat een negatieve evaluatie een bijzonder grote impact heeft op een organisatie. Het is een mokerslag voor de betrokkenen, inclusief de duizenden vrijwilligers. Negatieve evaluaties dienen niet, zo zegt het decreet, om een pedagogische oorveeg te geven.  

Wij maken ons zorgen, zoveel is duidelijk. Laten we daarom alleonze verantwoordelijkheid nemen, om een sterk en breed sociaal-cultureel werk in Vlaanderen te realiseren, door fouten recht te zetten en bij te sturen met het oog op de toekomst.  

De volgende 4 zaken zijn op korte termijn noodzakelijk: 

Beste beleidsmakers:  

  • De 22 organisaties die binnen enkele maanden een remediëringsvisitatie krijgen -graag met een extra blik van een bijkomende externe deskundige-, moeten ook het verslag hiervan kunnen inkijken en hierop kunnen repliceren. Zo kan de minister beslissen op basis van correcte en gedocumenteerde informatie. 
  • De organisaties die een positief visitatietraject achter de rug hebben, mogen bij de beoordeling van het beleidsplan niet plots geconfronteerd worden met een negatief oordeel uitsluitend naar aanleiding van één van de vier elementaire beoordelingselementen. We willen dit graag bevestigd zien. 

Beste adviescommissie en administratie: 

  • We dringen erop aan om de komende weken en maanden een stevige dialoog te voeren met de sector, via De Federatie. Zo kunnen we, zowel inhoudelijk als procedureel, heldere afspraken maken over het beoordelingskader 
  • Het is noodzakelijk dat de externe deskundigen goed doordrongen zijn van dit beoordelingskader, via infosessies waaraan ook De Federatie graag inhoudelijk de medewerking verleent. 

Eigenlijk is er nog een vijfde vraag, een beetje van een andere orde, maar minstens even belangrijk. Wij geloven, net als u, in de kracht van het sociaal-cultureel werk. Spreken we meteen af om dit samen met lef en bravoure uit te dragen? Tegenover wie ertoe doet, in regeerakkoorden en beleidsnota’s, in adviezen en aanbevelingen, in de culturele diplomatie, zéker ook in de groeibudgetten voor de sector vanaf 2021, … Kortom, ook op u komt het aan. 

We rekenen op u 

Bij voorbaat dank, 

A. Vermeylenfonds  ADR-Vlaanderen  AIF+   Amarant  Amnesty International  Ateliers voor Werknemersvorming 
Autodelen.net  Beweging tegen Geweld - ZIJN  Bond zonder Naam (BZN)  Breedbeeld  Çavaria  CCV, partner in christelijk vormingswerk  Climaxi - beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid  COME - Competent in engagement  ConTempo  Creatief Schrijven  Curieus  Danspunt  Davidsfonds  Davidsfonds Academie  De Kei  De Maakbare Mens (DMM)  De Rode Antraciet  De Sjelter  De Wakkere Burger  Doof Vlaanderen  Elcker-ik Centrum  Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA)  Europahuis Ryckevelde  FAAB  FairFin  Fedactio van Actieve Verenigingen van Vlaanderen (Fedactio)  Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties (FMDO)   Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS)  Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV)  
Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZO-VL)  Femma  Feniks  GetBasic  Gezinsbond  Halewijnstichting  Hand in Hand   Het Vlaamse Kruis  Humanistisch Verbond  Impuls  Internationaal Comité  Kif Kif  Koerdisch Instituut  Koor & Stem  Kunstwerkt  KVG-Vorming  KVLV - Vrouwen met Vaart  KWB  Labo  Landelijke Gilden  Lets Vlaanderen  Liberale Vrouwen  Liga voor Mensenrechten  LINC  LINX+  LVZ Vormingsdienst  Markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen  Masereelfonds  Merhaba  Mobiel 21  Motief  Muziekmozaïek  Natuurpunt CVN  Neos, Netwerk van Ondernemende Senioren  Netwerk Bewust Verbruiken (NBV)  Okra, Trefpunt 55+  Onafhankelijk Leven  Oost West Centrum  Opendoek  Orbit  Ouders van Verongelukte Kinderen  Oxfam Wereldwinkels  Pasar  Pasform  Pax Christi Vlaanderen  Poppunt  PRH - Persoonlijkheid en Relaties  Rodenbachfonds  Samana  Samenhuizen  Stichting Lodewijk de Raet  S-Plus  Timotheus-Intuitie  Tuinhier  Turkse Unie van België  Uitstraling Permanente Vorming (UPV)  Unie van Turkse Verenigingen (UTV)  UNIZO-Ondernemersvereniging  Verbond VOS, Vlaamse Vredesvereniging  Vereniging Personen met een Handicap (VFG)  Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT)  Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM)  Vief  Vijftact  VIVA-SVV  Vlaamse actieve senioren (Vl@s)  Vlaamse Oud-Scouts Oud-Gidsen  Vlaamse Volksbeweging (VVB)  Vlamo  Vluchtelingenwerk Vlaanderen  Voedselteams  Vorming en Actie  Vormingplus Antwerpen  Vormingplus Archeduc  Vormingplus Citizenne  Vormingplus Gent-Eeklo  Vormingplus Kempen  Vormingplus Limburg  Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen  Vormingplus Oost-Brabant  Vormingplus Oostende-Westhoek  Vormingplus regio Brugge  Vormingplus regio Mechelen  Vormingplus Vlaamse Ardennen  Vormingplus Waas-en-Dender  Vormingscentrum Opvoeding Kinderopvang (VCOK)  Vrede  Vredesactie  vtbKultuur  Waerbeke  Welzijnsschakels  Welzijnszorg  Wervel  Willemsfonds  Wisper  Zicht op Cultuur², Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen   Zij-Kant