header handjes

Het beweegt bij De Federatie: vernieuwd directieteam, nieuwe bestuurders en een nieuwe collega

Onze algemene vergadering van 26 oktober durven we gerust historisch te noemen. De belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk dat we de sector van de amateurkunsten met open armen in onze rangen mochten verwelkomen. Daarover kon je elders op onze site al lezen. Daarnaast maakten maar liefst acht nieuwe bestuurders hun opwachting. Liesbeth De Winter wordt Directeur Extern Beleid en Communicatie en vormt nu samen met Dirk Verbist het directeursteam. En we mogen ook nog Elke Verhaeghe als nieuwe collega voorstellen.

Liesbeth en Dirk: 2 directeurs, 1 team

Voortaan werkt De Federatie met een directeursteam, bestaande uit Dirk Verbist en Liesbeth De Winter. Dirk draagt de titel van Directeur Federatie- en Intern Beleid, Liesbeth die van Directeur Extern Beleid en Communicatie. Samen zetten ze de strategische lijnen uit en geven ze leiding aan onze getalenteerde personeelsploeg. Ze vertegenwoordigen De Federatie bij onderhandelingen, in overlegmomenten (en natuurlijk ook op feestjes!).  Aangezien Liesbeth zich nu, samen met Dirk, volledig zal concentreren op de leiding van De Federatie, geeft ze voor wat de ondersteuning van de bewegingen (na tien jaar waren het echt wel haar troetelkindjes...) betreft, de fakkel door aan collega Hannes Renglé. Hij zal voortaan niet enkel de belangen van de sociaal-culturele verenigingen behartigen, maar ook die van bewegingen.  En tot slot zijn we heel blij dat Elke Verhaeghe voortaan deel uitmaakt van ons team. Ze heeft een uitgebreide ervaring in de amateurkunstensector en kent het lokaal cultuurbeleid door en door. Bij ons zal ze zich nu toeleggen op de verbindingen met bovenlokale en regionale initiatieven en is tegelijk het eerste aanspreekpunt voor de Vormingplus-centra zijn. Dat betekent dat Joris Smeets - met spijt in het hart - afscheid neemt van de vormingplussen en zich volledig zal focussen op de vormingsinstellingen. Een volledig overzicht van ons team vind je hier.

Nieuwe bestuurders

Zowel bij de werksoort verenigingen, als bij de vormingsinstellingen en de bewegingen komen er nieuwe mensen op de bestuurderszitjes. Daarnaast werden er voor het eerst ook twee plaatsen gereserveerd voor de vertegenwoordigers van de amateurkunsten. Wij zijn trots deze twee mensen, en bij uitbreiding de hele amateurkunstensector, te mogen verwelkomen! De lijst van onze bestuurders vind je hier.
Algemene Vergadering Web Low 14