header handjes

11 sociaal-culturele projecten krijgen een subsidie toegekend

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet sinds 2018 de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Voor de projectronde van 2023 schoof de Vlaamse Regering lees- en taalbevordering naar voor als maatschappelijke uitdaging. Het bestaande budget van 431.000 euro voor deze projectlijn werd dit jaar meer dan verdubbeld. Maar liefst 59 organisaties dienden een project in, beduidend meer dan de afgelopen jaren. Uiteindelijk besliste de minister 11 sociaal-culturele projecten te honoreren voor een totaalbudget van bijna 1 miljoen euro.

Inzetten op leesbevordering of het stimuleren van de laboratoriumrol

De Vlaamse Regering kan voor deze projectlijn prioritaire uitdagingen formuleren. De afgelopen 2 jaar stond e-inclusie centraal. Voor de projectronde van 2023 werd prioritair ingezet op projecten rond leesbevordering (lees- of taalbevordering, leesplezier of samen lezen). Die uitdaging kaderde in het Leesoffensief, een samenwerkingsverband tussen het Departement Onderwijs en Vorming, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en het Departement Zorg om de dalende cijfers voor leesvaardigheid terug te dringen. Door leesbevordering als maatschappelijke uitdaging vast te leggen voor deze projectsubsidies wilde de Vlaamse Regering het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren aan slag te gaan met leesbevordering bij volwassenen. Naast deze prioritaire maatschappelijke uitdaging konden organisaties ook projecten indienen die inzetten op de laboratoriumrol. Bedoeling hier is om met innoverende praktijken op zoek te gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken.
Boeken

11 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van zo'n 990.000 euro.

Er werden 59 dossiers ingediend die volgens het departement een goede mix vormden tussen projecten die inzetten op de laboratoriumrol en projecten die inzetten op de maatschappelijke uitdaging. 11 hiervan werden uiteindelijk gehonoreerd door de minister voor een totaalbedrag van zo'n 990.000 euro. Een overzicht van de goedgekeurde projecten vind je hier. We zien een goede mix tussen erkende sociaal-culturele organisaties en anderen.