header handjes

2,6 miljoen voor bovenlokale cultuurprojecten en nieuw decreet intussen afgekondigd

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking

Minister Jambon kent in de tiende projectronde voor bovenlokale cultuurprojecten 2,6 miljoen euro toe aan 23 organisaties. 31 aanvragers blijven op hun honger zitten. Daarnaast bekrachtigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2024 definitief het herziene decreet ‘bovenlokaal’. Dit omvat nu een nieuwe subsidielijn voor kleine bovenlokale cultuurprojecten. Benieuwd wat de toekomst voor deze spelers brengt.

23x GO

15 november 2023 was de deadline voor een nieuwe reeks samenwerkingsprojecten over grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. Minister van Cultuur Jan Jambon besliste om 23 van de 54 ontvankelijke projecten te subsidiëren met een totaalbedrag van 2.676.734 euro. De projecten starten in juli 2024. Als we er de statistieken op naslaan, is het aantal ingediende dossiers eerder laag. Het toegekende bedrag en het aantal goedgekeurde dossiers ligt dan weer in de lijn van voorgaande edities.
20240416grafiek aangevraagd toegekend Tekengebied 1 09
Ontdek hier wie financiële steun ontvangt.. We zien veel West-Vlaams initiatief, enkele amateurkunstenorganisaties en ook een Avansa. Wat de precieze ambities zijn, kan een buitenstaander helaas niet afleiden uit de summiere projectomschrijvingen… OP/TIL beschikt wel over meer info en maakte deze analyse.

Inspirerend sociaal-culturele praktijk die bovenlokale projectmiddelen ontving: Relaas. Over waargebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.


Liesbet Daeninck van Relaas: “Van juni 2020 tot juni 2022 hebben wij gewerkt aan 'de bovenlokale uitbouw en verankering van Relaas vzw'. Binnen het project hebben ‘Relaascoaches’ opgeleid en een netwerk in Brugge uitgebouwd. Dankzij de projectmiddelen konden we een nieuw, lokaal vrijwilligersteam opstarten én workshops en vertelavonden organiseren op heel wat plekken in Brugge (de Stadsschouwburg, de Republiek, café's, Villa Bota...). Het sluitstuk van ons project was een 'Relaas deluxe': een vertelavond in de Handelsbeurs in Gent, die door de drie lokale werkingen -Antwerpen, Gent en Brugge samen - georganiseerd werden. Hier kan je foto's van die avond vinden.”


Hoe ging het daarna met ons verder? “Vanaf oktober 2022 tot maart 2023 rolden we het project 'Relaas vertelt en luistert' uit. Ons doel? Een diverser netwerk opzetten en ruimte creëren voor onze vrijwilligers om een grotere verscheidenheid aan vertellers te begeleiden. Ook kleine financiële impulsen (ca. € 8.000) kunnen het verschil maken, om bijvoorbeeld banden op te bouwen met andere organisaties. Dit mondde uit in een vertelavond met ‘de Vieze Gasten’, een samenwerking met Enchanté waarbij thuisloze mensen hun verhaal doen en een project met Curieus: Talk of the Town, een buurtverbindende verhalenwandeling met workshops storytelling. De verhalen vind je hier terug.”

Nieuw: kleinschalige bovenlokale projecten

Een nieuwe indienkans voor 'grote projecten' krijg je uiterlijk tot 15 november of 15 mei.
Voor kleinschalige projecten maak je een dossier op tegen 1 september of 1 maart.
Check het verschil in voorwaarden of doe een beroep op de ondersteuning van OP/TIL.
Er zijn extra infosessies voorzien voor wie basisinformatie wil over de kleinschalige bovenlokale projectsubsidies. De sessies zijn gratis. Telkens van 14u00 tot 15u00. Schrijf je wel in via de website van OP/TIL:
donderdag 23 mei 2024
donderdag 13 juni 2024

Decreet bekrachtigd, mits heel aantal onthoudingen

Nog even in herinnering brengen dat de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet voor de bovenlokale cultuurwerking indiende dat op 6 maart 2024 definitief is aangenomen door het Vlaams Parlement. Dat gebeurde met 64 stemmen voor, 0 tegen, maar wel 48 onthoudingen. Onder meer door Groen, Vlaams Belang, PVDA en Vooruit. Bekijk de algemene bespreking tijdens de plenaire vergadering.
Wij zijn blij met dit decreet dat de rol van de IGS’en bevestigt en versterkt als schakel voor de subsidielijnen van die kleine, bovenlokale projecten.
Marius Meremans (N-VA)
Het bovenlokale ecosysteem is een ideale broedplaats voor cultuurparticipatie en experimenten omdat rekening gehouden kan worden met de behoefte van de bevolking en de identiteit van de regio.
Orry Van de Wauwer (CD&V)
Dit bezegelt het lot van het Participatiedecreet. (…) Kleinere initiatieven, zeker voor kwetsbare groepen en op vlak van participatie, zullen uit de boot vallen. Daarom onthoudt onze fractie zich.
Elisabeth Meuleman (Groen)
Inmiddels heeft de Vlaamse Regering het decreet op 8 maart definitief goedgekeurd. Het vernieuwde decreet optimaliseert het decreet Bovenlokale Cultuurwerking van 2018 en integreert enkele subsidielijnen van het Participatiedecreet en het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Meer details hierover, lees je hier en op de site van de overheid.

Lees hier het integrale nieuwe decreet over de bovenlokale cultuurwerking.

De definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit op de Ministerraad gebeurde op 26 april 2024. Dit omvat de concrete en praktische uitwerking van het decreet.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke