header handjes

23 bovenlokale projecten goedgekeurd

De subsidielijn ‘bovenlokale cultuurprojecten’ was al aan haar 6e beoordelingsronde toe. Minister Jambon keurde deze keer 23 van de 52 aanvraagdossiers goed voor een bedrag van ruim 2 miljoen euro. Erfgoedbeleving en artistieke participatie floreren.

200604 wascabi de federatie jan jambon 5

23 projecten goedgekeurd door Jambon, voor een totaalbedrag van 2.082.266 euro.

44% van de aanvragers kreeg deze maand te horen hoeveel middelen ze krijgen uit de projectpot die om en bij de 7 miljoen bedraagt. In absolute cijfers gaat het om 23 gelukkigen, tegenover 20 vorige keer. Nog geen spectaculaire stijging dus, terwijl de minister aangaf dat de eerste bijsturingen (= voornamelijk enkele administratieve ingrepen) zouden doorschemeren tegen de lente van dit jaar. Van de 23 projecten scoort er 1 meer dan 350.000 euro: Muzikodroom die beginnende muzikanten alle tijd en ruimte wil geven, maar ook uitdagingen om hun creatieve dromen -met resultaat- na te jagen. ‘Na ons de Zondvloed’ dat vertellers coacht en duizenden volgers heeft via hun podcast, wil extra inzetten op meer diversiteit in hun verhalen. Curieus wordt genoemd als partner. Dit collectief krijgt net geen 9.500 euro. Daarmee zijn de uitersten benoemd. Alle anderen ontvangen tussen de 10.000 en 200.000 euro voor een project van 1 tot 3 jaar.
Qua spreiding tellen we 6 goedgekeurde projecten in Antwerpen en in Limburg. Knappe progressie voor deze laatste ten opzichte van eerdere indienrondes. De provincie Oost-Vlaanderen volgt met 5 gehonoreerde dossiers, Vlaams-Brabant 4 en West-Vlaanderen deze keer slechts 2. Brussel blijft met lege handen achter. Wil je meer detail. Neem dan de schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose door.

What about us?

Het lijkt erop dat circuskunsten en ook meer “jeugdwerkachtigen intussen de weg gevonden hebben naar dit decreet. Traditioneel doen ook professionele kunsten en de lokale besturen met voornamelijk cultuurcentra het bijzonder goed. Erfgoedbeleving springt er deze keer ook uit. Fijn om te merken is de aanwezigheid van meerdere (participatieve) groei- en podiumkansen voor (jong) artistiek talent.
Opnieuw beduidend minder aanwezig in het lijstje goedgekeurde dossiers: sociaal-culturele organisaties. Sociaal-cultureel werk omvat nochtans op veel manieren allerlei maatschappelijke thematieken! Van wereldvrede over ecologie tot welzijn of mobiliteit… om er slechts een paar te noemen. Ofwel herkennen deze organisaties zichzelf onvoldoende in het bovenlokaal decreet en dienen ze maar weinig in. Ofwel erkent de jury sociaal-cultureel werk onvoldoende binnen de opgetrokken contouren van de 4 functieduo’s: experimenteren & innoveren, creëren & produceren, spreiden & presenteren en leren & participeren. Ofwel ligt de horizon veel te ver weg voor niet-professionele organisaties waarbij vrijwilligers geen wegwijs raken in het vakjargon en de beoogde opzet.
Misschien vergt dit alles meer tijd en begeleiding? Of is er meer maatwerk nodig om ook de sociaal-culturele poot aan boord te houden?
De Federatie kijkt verlangend uit naar de evaluatie van het decreet bovenlokaal cultuurwerk die er met enige vertraging (mede door corona) nu voor de zomer aankomt. Wij deden alvast enkele suggesties. Het lijkt ons immers van het grootste belang dat ook deze regelgeving op maat is van onze sectoren, wil de Vlaamse overheid een breed en divers (bovenlokaal) cultuurlandschap garanderen. Dit klink ook van onderuit, wanneer we burgers hierover bevragen op onze State of the Regions.

Zelf een project indienen? Je hebt tijd tot 15 mei of 15 november.
Maak je project onweerstaanbaar. 4 Tips.

20220516grafiek aangevraagd toegekend

Evolutie van de aanvragen/goedkeuringen bovenlokale projecten.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke