header handjes

Als het nu niet duidelijk genoeg is…

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Op donderdag 26 januari is het zover. Dan bespreekt de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Afgelopen donderdag beluisterden de parlementsleden eerst de SARC, Socius en De Federatie tijdens een hoorzitting. En het klonk unisono: “bezint eer ge voortdoet”.

Een overheid als baken in onzekerheid

Weet in welke context je aan de slag bent, zo begon De Federatie. De basisideeën achter de hervorming van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk dateren van 2019, alvorens de crisissentrein van start ging. Er was in het hele politieke landschap veel roem voor wat sociaal-cultureel werk tijdens corona voor veel mensen heeft betekent. En iedereen is zich bewust van het feit dat “post-corona” en de huidige crisissen veel veerkracht blijven vragen van organisaties: een periode waarin de uitdagingen zeer groot zijn, maar bij velen ook de onzekerheid. Een verbetering van het decreet zou net moeten werken aan die onzekerheid.
Definities zijn noodzakelijk: vaagheid leidt tot willekeur en onbedoelde bijwerkingen. Dit is decreetsvervuiling.
Frie De Greef, voorzitter Raad Sociaal-cultureel Werk (SARC)
En dus de voornaamste vraag: creëer een helder “speelveld”, zodat organisaties, beoordelaars, politieke beslissers zeer goed weten waaraf en waaraan. Ook de SARC en Socius pleitten hiervoor. Dit ontwerpdecreet verheldert en verbetert ontegensprekelijk een aantal procedures en beoordelingscriteria, maar gaat te veel uit van een diffuse en onhanteerbare beleids- en beslissingsruimte. Zo wordt het “civiel perspectief” van organisaties enerzijds als uitgangspunt bevestigd en anderzijds ondergraven in het benoemen van de politieke beslissingsruimte. Er zijn verschillende verbeteringen mogelijk, maar het meest fundamenteel is ervoor zorgen dat organisaties die zowel op hun reële werking als op hun ambities voor de toekomst voldoende werden beoordeeld een minimale subsidiegarantie hebben.
Waarom de focus op het diversiteitskenmerk 'etnisch-cultureel' en niet op andere diversiteitskenmerken?
Fred Dhondt, directeur Socius
Ook wat betreft de invoeging van de subsidievoorwaarde dat organisaties die segregerend zouden werken “door louter terug te plooien op etnisch-culturele afkomst” niet gesubsidieerd mochten worden, was de conclusie van de genodigden op de hoorzitting dezelfde: zowel uit onderzoek, uit de praktijk, vanuit een juridische bril (enzovoort) kon worden geargumenteerd dat deze passsage niet in dit decreet thuishoort. De Federatie getuigde hierover ook vanuit wat dit betekent voor sociaal-cultureel werkers op het terrein.
We weten allemaal dat erkende sociaal-culturele organisaties vandaag en morgen niet terugplooien op zichzelf. Waarom dan zoveel wantrouwen tonen?
Hanne Geukens - codirecteur De Federatie.
Heldere conclusies vanuit diverse invalshoeken. Het kan niet anders dan dat parlementsleden en de minister zich hier nu ernstig over bezinnen. Kijk en luister aanstaande donderdag (26/01/2023) via deze weg. En/of kijk terug naar de hoorzitting van vorige week (19/01/2023) via deze weg.
Hoorzitting