header handjes

Inspiratieboek deeltijds kunstonderwijs zet amateurkunsten in de kijker

Het Departement Onderwijs en Vorming stelde een inspiratieboek samen over het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs. Het boek bevat interviews, reportages en duiding bij het decreet dat sinds 2018 in voege ging. Directeurs, leraars, experten en kunstenaars komen aan het woord en gaan in dialoog over onderwijs en praktijk. Zo bespreken Erwin Scheltjens (Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans Lier), Elke Verhaeghe (De Federatie) en Barbara Delft (De Federatie) hoe academie en amateurkunsten elkaar versterken, bijvoorbeeld in de vorm van de alternatieve leercontext. 

"Als de goesting er is om elkaar te vinden, dan wordt veel mogelijk." 

Cover Publicatie Dko Decreet

Via de alternatieve leercontext (ALC) kunnen DKO-leerlingen een deel van hun opleiding uitvoeren in de lokale amateurkunstenvereniging. En dat valt in de smaak. In pioniersjaar 2018-2019 maakten reeds 1658 leerlingen in 63 verschillende academies gebruik van deze vorm van werkplekleren. Tot nu toe experimenteerden vooral de muziekopleidingen met de alternatieve leercontext. Maar ook voor de woordafdelingen en de lokale theatergezelschappen liggen er nog kansen. 
Uit het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten dat in 2019 werd afgenomen, bleek dat een derde van de amateurkunstenaars ooit DKO heeft gevolgd. Het inspiratieboek geeft ook voorbeelden van samenwerkingen tussen de academie en lokale amateurkunstenverenigingen buiten het ALC-kader. Er worden op veel plaatsen samen voorstellingen en producties gecreëerd, workshops geprogrammeerd en lokaal genetwerkt.