header handjes

Analyse van een nieuwe lichting bovenlokale projecten

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Samenwerken of een breder publiek bereiken: geen evidentie in coronatijden. Toch slaagden 88 aanvragers er afgelopen lente in om een aanvraagdossier klaar te stomen. 38 van hen werden beloond met een subsidiebedrag tussen de 6.883 en 189.660 euro.

Driehoeken

De derde ronde, de derde ronde…

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk is intussen anderhalf jaar oud. Bij elk nieuw decreet hoort een inlooptijd, zowel voor aanvragers als beleidsmakers. Uit onze laatste peiling, tijdens State of the Region in Torhout (6/10), blijkt dat het decreet steeds meer aan bekendheid wint. Bovendien stijgt het aantal goedgekeurde dossiers van 20% in de eerste rondes naar 40% nu. Een verdubbeling dus, al was de beoordelingscommissie strenger dan de Minister-president die uiteindelijk de beslissing nam. Tijdens de Commissie Cultuur van 22 oktober 2020 motiveerde Jambon z’n keuze als volgt: “Ik wil ook kleinere spelers een kans geven om nu al een plek in te nemen in de bovenlokale ruimte.” Wel stipt de minister aan dat het belangrijk is dat zij rekening houden met de aanbevelingen en aandachtspunten die de beoordelingscommissie formuleerde.
We hebben bewust ingezoomd op kleine spelers. Beloftevolle projecten verdienen in deze moeilijke tijden ook ondersteuning.
Jan Jambon, minister bevoegd voor cultuur
Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) scheen zichtbaar opgelucht te zijn met de antwoorden op z’n vragen: of de toekenningsgraad gestegen was, of de minister bijstuurde en of er meer oog was geweest voor kleine spelers. Katia Segers (Sp.a) liet zich kritischer uit: “We zijn er nog altijd niet. Om het bovenlokale volledig te laten openbloeien blijven stimulansen nodig. Er zitten zeker nog interessante dossiers tussen die het nu niet hebben gehaald.” Ze verwees daarbij opnieuw naar het gat dat geslagen is, na het weghalen van cultuur bij de provincies. Karin Brouwers en Orry Van de Wauwer (CD&V) pikten hierop in en vroegen nogmaals om een snelle evaluatie van het decreet, gebaseerd op de suggesties die zij eerder deden. Ook De Federatie onderschrijft die vraag.

Geen bijsturing zonder naakte cijfers

Enkele conclusies bij het doornemen van de goedgekeurde lijst.
 • In totaal werd voor 2.285.051 euro aan middelen toegekend.
 • De provincie Limburg sleepte 7 toezeggingen in de wacht. Daarmee komt het op hetzelfde niveau als in de eerste ronde. Vorige editie stond de teller op 2.
 • Meer dan de helft zijn korte eenjarige projecten. Het aandeel driejarige projecten (15%) zakt opmerkelijk t.a.v. vorig jaar. Een corona-effect of een toevallig fenomeen?
 • Artistieke trajecten, talentontwikkeling, participatief theater, … zijn regelmatig terugkerende onderwerpen in de dossiers. Amateurkunsten zien we vaak opduiken, in het gezelschap van professionele gezelschappen of lokale besturen, minder vaak alleen. 
 • De toegekende bedragen per project liggen over het algemeen een stuk lager dan vorige rondes. 55% vraagt/krijgt niet meer dan 50.000 euro. Slechts één aanvrager blijft onder de grens van de bescheiden 7.000 euro. Deze optie -met minder bewijslast- is ofwel niet gekend bij vele vrijwilligers, ofwel niet in verhouding met de hoge lat van dit decreet. Onze roep om een light-line blijft bij deze bestaan.
Het toekennen van beperkte bedragen is ons inziens cruciaal om bescheiden initiatieven over de streep te trekken. Blij te zien dat hierin alvast enige evolutie is. De Federatie blijft pleitbezorger om zoveel mogelijk bottom up initiatief de finish te zien halen. We gaan daarover graag de dialoog aan met de beleidsmakers. 
Deur

Volgende indiendatum 

Vraag jij graag een subsidie aan voor een bovenlokaal cultuurproject? Markeer dan 15 november 2020 in je agenda. Hulp nodig bij het aanvraagdossier? OP/TIL maakt je wegwijs: 
 • In dit webinar krijg je de basisinfo over de subsidielijn.
 • Op de website van OP/TIL vind je een stappenplan voor het aanvragen van een projectsubsidie.
 • Gebruik de Toolkit Bovenlokaal Werken met denkoefeningen, vragen en checklists.
 • OP/TIL plant in oktober ook enkele consults op maat, voor wie al een uitgewerkt idee heeft.
Komt dit moment te vroeg? Dan kan je ook indienen op 15 mei 2021.

Oproep aan onze leden om jullie ervaringen te delen met Elke

 • Wat vind je moeilijk aan het opmaken van een bovenlokaal aanvraagdossier?
 • Diende je een dossier in? Kreeg je subsidie toegekend of niet? En waarom (niet)?

Uitgelicht

Ter inspiratie zetten we deze 2 projecten alvast even in de spots.
 • ‘Shakespeare is dead'. Festival voor nieuw theaterwerk in Vlaams-Brabant. Professionele kunsten, amateurspelers en opleidingen in de regio gaan samen op zoek naar hedendaagse verhalen en schrifturen voor nieuw theaterwerk. Het festival programmeert voorstellingen, workshops en masterclasses, debat en netwerking. Het nieuwstedelijk vzw i.s.m. OPENDOEK, Creatief Schrijven en vele anderen!
 • SPOTLIGHTS is een reeks co-creatieve workshops rond storytelling. Verhalen van de artiesten en het publiek zorgen voor bridging en leiden tot een sterker sociaal weefsel. Linc creëert de verhalen vanuit de ‘Personally Asked Questions’-methodiek rondom grote kantelmomenten of kleine keuzes in je leven.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke