header handjes

Onderzoeksresultaten 'amateurkunsten in Vlaanderen': Livestream op 9 oktober 2020!

Dossier: Decreet Amateurkunsten

We kondigden het al een aantal keer aan, maar op 9 oktober is het zo ver. Die dag maken we de resultaten bekend van het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen, samen met het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur OP/TIL en de negen landelijke amateurkunstenorganisaties. En wat blijkt? Bijna de helft van de Vlamingen doet aan amateurkunsten, een stijging van 7 procent sinds 2008. Meer dan 2 miljoen mensen beoefenen amateurkunsten in Vlaanderen.

Je kunt de perslancering op 9 oktober om 16u via livestream meevolgen op Facebook.

Grootschalig bevolkingsonderzoek

In 2008 liet het Forum voor Amateurkunsten - tot 2018 steunpunt en belangenbehartiger van de amateurkunstensector - het eerste grootschalige bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen uitvoeren. De resultaten zetten de sector in één klap hoog op de cultuuragenda, toen bleek dat maar liefst één derde van de Vlaamse bevolking aan amateurkunsten deed.
Een decennium later was een update van dit pionierswerk hard nodig. Niet alleen de praktijk, maar ook het Vlaamse cultuurbeleid veranderde ingrijpend in tien jaar tijd. Bovendien staat de amateurkunstensector aan de vooravond van een actualisering van het amateurkunstendecreet. Het Forum voor Amateurkunsten initieerde eind 2018 – als laatste wapenfeit - een vervolgonderzoek. In 2019 voerden onderzoekers van de UGent, onder leiding van prof. dr. John Lievens, opnieuw een grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen. 

Eén van de belangrijkste resultaten geven we alvast prijs: in Vlaanderen beoefent 44 procent van de +14-jarigen een creatieve hobby. Daarmee doet bijna de helft van de Vlamingen aan amateurkunsten, een stijging van 7 procent op tien jaar tijd. 

Publicatie bundelt onderzoek en praktijken

Publicatie Ak C Elise Vandeplancke

Illustratie: Elise Vandeplancke

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur OP/TIL, de rechtsopvolger van het Forum voor Amateurkunsten, vond in De Federatie een bondgenoot om de onderzoeksresultaten bekend te maken bij een breed publiek. We bundelden onze krachten en werkten intensief samen met de negen landelijke amateurkunstenorganisaties aan een publicatie die zowel de onderzoeksresultaten als verhalen en getuigenissen uit de sector bundelt Beoefenaars leiden je rond in hun praktijk en gidsen je door de onderzoeksresultaten. Zo krijg je inkijk in de diversiteit van het veld en de impact die amateurkunsten vandaag en morgen hebben op de beoefenaar, de samenleving en het brede cultuurlandschap in Vlaanderen. 

Perslancering op 9 oktober

Op 9 oktober stellen we aan de pers de publicatie voor én de resultaten van het bevolkingsonderzoek, in aanwezigheid van cultuurminister Jambon. We doen dit voorafgaand aan de Schrijfwijzen, het Groot Dictee Heruitgevonden, een initiatief dat schrijfliefhebbers samenbrengt in meer dan 100 bibliotheken in Vlaanderen, onder impuls van Creatief Schrijven, één van de negen landelijke amateurkunstenorganisaties. 

Je kunt de perslancering op 9 oktober om 16u via livestream meevolgen op Facebook.