header handjes

De zachte heropstart voor cultuur is afgetrapt

Stilaan kunnen we dromen van een cultuursector die opnieuw openbloeit na een jaar quasi gesloten te zijn geweest. 8 maart was de eerste versoepeling van kracht, en er is zicht op meer vanaf 1 april en vooral vanaf 1 mei. Ook wij zaten niet stil. Naar aanleiding van 1 jaar corona en met uitzicht op een heropstart lanceerden we allerlei lekkers. Lees even mee.

Coronamaatregelen: activiteiten met 10p. buiten zijn toegelaten

Vanaf 8 maart mag je in de buitenlucht met 10 personen samenkomen. We mogen dit interpreteren als een toelating om ook in georganiseerd verband buiten met 10 mensen samen te komen. (Lees de Corona FAQ ter bevestiging van deze interpretatie.) Dat wil zeggen dat je in de buitenlucht vanaf nu opnieuw activiteiten mag organiseren met maximaal 10 mensen, inclusief begeleiders. Je volgt hierbij natuurlijk steeds de gekende regels in ons basisprotocol cultuur - code rood. Dit betekent o.a. ten allen tijde afstand houden én mondmasker dragen. Vanaf 1 april zitten er nog meer versoepelingen in de pijplijn. Zo is al beslist dat er vanaf 1 april opnieuw zittende publieksevenementen met maximaal 50 personen buiten kunnen doorgaan. We hopen dat vanaf 1 april ook de aantallen voor culturele activiteiten buiten opgetrokken zullen worden, maar dat zal mogelijks pas op het volgende overlegcomité beslist worden en sterk afhankelijk zijn van de cijfers. Vanaf 1 mei verwachten we nog verdere versoepelingen en een gefaseerd tijdspad naar een volledige heropening. Van zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we daarover communiceren.
1 jaar corona

1 jaar corona: een inspiratiekit en portretten van vrijwilligers

Om de coronaverjaardag te 'vieren' lanceerden we een inspiratiekit voor lokale verenigingen en bij uitbreiding lokale besturen. Dit om een antwoord te bieden op verschillende vragen die we kregen, maar ook omdat corona een pak langer duurt dan eerder gedacht en om ervoor te zorgen dat zowel lokale organisaties en gemeentebesturen klaar zijn voor een fysieke heropstart. De inspiratiekit omvat daarom verschillende luiken: (1) Vrijwilligers blijven enthou­siasmeren; (2) Alternatieven voor fysiek verenigen; (3) Samenspel met lokale besturen; (4) Coronavei­lig organiseren; (5) De heropstart (6) gebundelde tips van/voor andere sectoren. Grasduin zelf al eens in die inspiratiekit. Of beter nog, stuur hem zelf door naar lokale organisaties of relevante bestuurders. Heb je zelf nog goeie tips of voorbeelden ter uitbreiding van de inspiratiekit? Bezorg ze ons dan zeker en wij voegen ze toe!

Op 10 maart kreeg elke burgemeester een brief van De Federatie in de bus. Met suggesties over hoe ze hun lokale verenigingen kunnen ondersteunen. We verwezen hen uiteraard ook naar de inspiratiekit en gaven mee dat ze zich ook kunnen verwachten aan onze heropstartcampagne, zodra er - eindelijk - zicht is op een echte fysieke heropstart. Begin maart was het ook Week van de Vrijwilliger. In het kader daarvan trokken we Vlaanderen en Brussel door en verzamelden we heel wat verhalen van vrijwilligers van onze leden die zich tijdens corona bleven inzetten voor verbinding in de maatschappij. 'Coronavrijwilligers', 'supervrijwilligers', what's in a name. Het zijn steevast mensen die het verschil maakten voor velen in hun omgeving. Hun met passie en enthousiasme doorspekte verhalen zijn dan ook het lezen waard. En zijn ook een applausje waard!
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart