header handjes

Inspiratiekit: lokaal verenigen tijdens en na coronatijden

Waarom deze inspiratiekit?

13 maart 2020. Het normale leven viel onverwacht stil. “Blijf in uw kot” duurt veel langer dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Eén jaar later leven we nog altijd in een semi-lockdown. Het fysieke verenigingsleven ligt stil. Lokale verenigingen schipperen tussen hoop en wanhoop, tussen koppig voortdoen en opgeven. Tot nader order overheersen de hoop en de creativiteit. Verenigingen behelpen zich, wringen zich in bochten om ‘hun mensen’, sociaal kwetsbaren en hun buurt niet los te laten. Wat gebeurt er als fysieke activiteiten stapsgewijs weer mogelijk worden? Als het ‘normale’ leven en verenigingsleven opnieuw kan starten? Geen mens die het kan voorspellen, maar business as usual is uitgesloten. Niet overal zal alles ‘vanzelf’ in de plooi vallen. Vrijwilligers zijn moe, twijfelen en botsen op nieuwe drempels. De komende maanden zal het alle hens aan dek zijn om verenigingen hun tweede adem te laten vinden. Om het vuur weer aan te wakkeren en iedereen aan boord te krijgen. Samenwerking tussen alle lokale actoren zal hier cruciaal zijn. Deze inspiratiekit wil al deze actoren inspireren en motiveren om samen werk te maken van deze lokale revival. Hij bevat aanknopingspunten om de wonden te likken die corona achterliet en om de draad langzaam maar zeker opnieuw op te pikken.

Wat omvat deze inspiratiekit?

Je zal hier niet alles te weten komen wat er in Vlaanderen gebeurde en gebeurt! Maar je vindt er wél een greep acties die als voorbeeld of inspiratie kunnen dienen om zelf mee aan de slag te gaan. Hetzij als lokale vereniging, hetzij als lokale ambtenaar of beleidsmaker. We poogden deze kit wat te structureren volgens wat er nu en straks het meest nodig is. Dat is uiteraard een wat kunstmatig kader om de veel diffusere realiteit te vatten, maar we hopen dat deze kit doet wat hij moet doen: inspireren!
Je vindt hier:
  • Concrete voorbeelden en acties van vrijwilligers en verenigingen die aan de slag bleven.
  • Vormingen en achtergrondinformatie die aansluiten bij specifieke en actuele noden van lokale vrijwilligers en hun verenigingen.
  • Suggesties aan lokale beleidsmakers en ambtenaren over hoe zij hun lokale verenigingen kunnen ondersteunen.
  • Richtlijnen waar je rekening mee houden bij de organisatie van activiteiten.

Wat ontbreekt?

De inspiratiekit mikt niet op volledigheid, want dat is onbegonnen werk. Maar we horen graag van jullie wat er ontbreekt. Ken of ben je zelf een goed voorbeeld? Heb je een tip die hier nog niet aan bod komt? Ervaar je in jouw gemeente ondersteuning voor verenigingen die inspirerend kan werken voor andere gemeenten? Bundelde jouw organisatie ook informatie die zinvol kan zijn voor lokale sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties in coronatijden? Of een andere bedenking? Laat het ons weten! Veel courage!