header handjes

Dialoog komt iedereen ten goede

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal
Dossier: Samen naar beter

Een nieuwe beleidsperiode en vernieuwde opdracht van de overheid resulteerde een jaar geleden in een nieuwe naam. Vormingplus werd Avansa. Met die naam drukken Avansa’s uit dat ze sámen vooruit willen. En dat resulteert geregeld in gedeelde projecten. DIALOOG bijvoorbeeld. Dit zijn lezingen, debatten, films, creatieve trajecten en burgerpanels die burgers in dialoog brengen met het oog op een herstelgerichte samenleving.

Samen naar beter

Samen naar beter… Dat is de baseline van Avansa. Samen werken (onder meer) 13 Avansa’s aan een duurzame, democratische, solidaire, inclusieve en diverse samenleving. Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk daagt Avansa’s uit om een verbindende rol op te nemen, om expliciet in te spelen op (thematische) noden in hun regio en participatief te werken. In hun zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen, zetten Avansa’s in op transitie en duurzame veranderingen.
Als geen ander zijn deze co-creators ingebed in hun regio. Samen bereiken deze centra burgers uit alle uithoeken van Vlaanderen en Brussel. Naast een open activiteitenaanbod, duikt Avansa met de regelmaat van de klok in (innovatieve) projecten of procesbegeleidingen die toelaten om in de diepte te gaan. Partnerships en breed netwerken typeert hun doen en denken. Naast oog voor het brede publiek, hebben Avansa’s bewust aandacht voor kansengroepen zoals mensen in armoede, mensen met een beperking, personen met migratieachtergrond en gedetineerden. Avansa zet sociaal-cultureel werk in als hefboom en stimuleert burgers om zelf verantwoordelijkheid op te nemen in tal van maatschappelijke kwesties.
Dialoog

Avansa’s zijn echte co-creators die boeiende activiteiten en projecten ontwikkelen rond maatschappelijke uitdagingen.

We moeten het eens over herstel hebben

DIALOOG’ is een gedeeld project van 11 Avansa, De Rode Antraciet, De Huizen vzw maar ook lokale en bovenlokale partners zoals gevangenissen, Moderator vzw, CAW's, Hogescholen en universiteiten, ... Drie jaar lang gaan zij op zoek naar een samenleving die inzet op verbondenheid en het herstellen van relaties na conflictsituaties. DIALOOG wil burgers laten nadenken en praten over betekenisvolle gerechtigheid met een bevredigende uitkomst voor dader, slachtoffer én samenleving. Kan ‘oog om oog, tand om tand’ plaats maken voor ‘herstel en verzoening’?
Dialoog sleutelhanger

Welke ravage veroorzaken conflicten? Wie wordt er allemaal door geraakt, en wat hebben we nodig om de schade te herstellen?

De aanpak om muren te slopen is veelzijdig. Van korte kennismakingsactiviteiten, over podcasts of illustraties van/met (ex-)gedetineerden tot verdiepende panelgesprekken. De volgende activiteiten passeerden de revue:
  • In Perspectief – hoe herstel je na een misdrijf? - Mechelen
  • Het verdriet van den bak - podcast
  • (N)ooit vrij na detentie - Dendermonde
  • Rondom Prison - De Kempen
  • Activiteiten in Kortrijk, Leuven, Beveren-Waas, Brussel, Brugge, Ruiselede, Melsele, Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, …
Het is fijn dat Avansa, door verschillende DIALOOG-initiatieven, onze inwoners ook tracht te betrekken bij de ‘Binnenkant’ van de gevangenis die wij kennen als 'Spetsers’.
Monique Quirynen, schepen van cultuur, gemeente Merksplas
De dialoog komt iedereen ten goede. Ook (ex-)minister van Justitie Vincent Van Quickenborne juicht dergelijke initiatieven toe. Samen met burgers via verenigingen, organisaties, steden en gemeenten wil DIALOOG verzamelde inzichten en referenties op alle mogelijke manieren verspreiden.

DIALOOG is een netwerk van mensen en organisaties die hun expertise, kennis en ervaring inzetten om DIALOOG te maken, vorm te geven, en uit te dragen.

De slotconferentie op 23 november 2023 vormde het sluitstuk van een driejarig samenwerkingstraject. De bijhorende website blijft bestaan en inspireren.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke