header handjes

Dit schreef Minister Somers over regiovorming

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

De beleidsnota Binnenlands bestuur en stedenbeleid is niet nieuw (ze dateert van november 2019). Maar ze trok recent wel onze aandacht omdat Vlaams minister Somers het bovenlokale overheidslandschap transparanter wil maken, terwijl wij net omgekeerde tendensen zien.  

Img 20191218 073643
Sinds 1 januari van dit jaar zijn
19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden cultuur actief. 
Ook het jeugdwerk bereidt zich voor op structurele intergemeentelijke samenwerking. Die laatste gaan van start in 2021, op aangeven van bevoegd Minister van Jeugd Benjamin Dalle.
De voorwaarden, aanvraagprocedure en uitvoeringstermijn stroken niet met die van cultuur. Logisch aangezien er andere behoeften spelen, maar evengoed jammer omdat dit de transparantie naar burgers én lokale besturen niet bepaald ten goede komt. 

Op naar vaste regio’s?  

Er is dus nog wat werk aan de winkel voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. Hij ambieert namelijk vaste regio’s waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking een plaats kunnen vinden. Op die manier wil Somers verrommeling tegen gaan en bouwen aan grotere coherentie, zo lezen we in de doelstellingen en managementssamenvatting van de nota. Door in te zetten op regiovorming van onderuit, wil de minister het hoofd bieden aan tal van maatschappelijke uitdagingen. Dat laatste is alvast een mooi uitgangspunt waar ook het sociaal-cultureel werk en amateurkunsten dagelijks hun tanden inzetten. Vanuit het middenveld dan. We hopen elkaar hierin steevast te vinden.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Lees dan hier Somers' nota binnenlands bestuur.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke