header handjes

En dan is er de ... heropstart!

Jazeker, het komt goed. Ooit geraken we hieruit. En dat moeten we durven vieren. Cultuur en verenigingen zullen dan als nooit tevoren een verbindende factor (moeten) zijn. Zowel om mensen samen te brengen als om na te denken en te experimenteren met ‘de wereld na corona’.

Stilaan richting relance

 • Bijna 100 jaar verenigt de Gezinsbond vrijwilligers en gezinnen via lokale afdelingen. Net dat fysieke ontmoeten mocht een hele tijd niet meer. Er zijn heel wat beperkingen, maar ook kansen om opnieuw zaken te organiseren. De Gezinsbond inspireert!
 • OPENDOEK biedt met de campagne Toch Theater perspectief aan iedereen die van theater wil maken, spelen of beleven. Ze mikken volop naar de zomer. OPENDOEK ondersteunt zowel steden en gemeenten als theatergezelschappen, -makers en -spelers bij hun initiatieven ihkv Toch Theater.
 • ‘Zie ons dansen’: vier weken volledig in het teken van dansers en makers. Dansers belichten hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren, hoe ze zich ondanks alles artistiek hebben kunnen uitdrukken én waar ze nu het meest naar uitkijken! Doe mee...
 • Viva-SVV greep Midzomernacht aan als Feest van de vriendschap. Inclusief een lijstje van ideeën om de daad bij het woord te voegen.
 • Nog maar eens een a-typische zomer, met meer thuisblijvers dan gewoonlijk. Staycation BXL 2021 bracht soelaas. 120 Brussels originele projecten die op een sportieve, creatieve of plezierige manier voor een onvergetelijke zomer bezorgen.
 • Ook aan zee, een aangepast zomerprogramma: ZomerStreken op touw gezet door Avansa Westhoek-Oostende.
 • Een voorzichtig muziekoptreden en samen eten, leek FMDO Oostende, een haalbare formule om volk bijeen te brengen. Ziehier: Congé Mangé - Koerdische avond.
 • Na maanden stilte, introduceert De Brug - Centrum voor het Vrije Denken - De Zomer van De Brug. In juli en augustus is er élke dag een activiteit (filosoferen met kinderen, praatavonden rond maatschappelijk relevante thema’s, open mic-avonden, gezellig terras met de hulp van OKAN-leerlingen, ...). Zo wil De Brug haar bruisende werking herintroduceren en haar sociaal engagement opnieuw opnemen.
 • Kwadraet heeft een aanbod waarin het opstarten na corona centraal staat. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 9 oktober in Brugge. Maar ze kunnen dit aanbod ook op maat van jouw organisatie begeleiden.

Feestelijk startmoment

 • Her en der horen we geluiden over een grootse, gezamenlijke kick-off moment, als het weer kan en mag. Zowel bij lokale besturen als intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kriebelt het. Ga erover in overleg met het sociaal-cultureel werk. Waar dromen ze van? Wat kunnen ze bieden? Enz.
 • Diksmuide wil eind september een cultuurmarkt organiseren waarbij verenigingen de kans krijgen hun werking voor te stellen en aan ledenwerving te doen. De stad overweegt ook eenmalig een brochure/digitaal aanbod waarin alle verenigingen hun werking en contactgegevens kort kunnen meegeven.
 • Zukzuk organiseert in oktober een tiendaagse van cultuur en ontmoeting. Organisaties, die tijdens de crisis stevige klappen kregen, staan dan opnieuw in de kijker.
 • De State of the Region in Genk (18 september 2021) zal alvast in een feestelijke of zelfs festivalsfeer baden. Elkaar live ontmoeten en inspireren, stel u voor! We herhalen dit nog een keer de week nadien, op 26 september in Opwijk. Naast inspireren staat live netwerken centraal!
 • Hoogstraten Herstart. Geen steekvlaminitiatieven maar 3 concrete werven, waarvoor 1 specifiek voor verenigingen. In augustus 2021 volgt een nieuwe bevraging en actie.
 • De gemeente Deerlijk organiseert een plezant heropstartmoment eind september. Eerst even ventileren over de voorbije maanden, maar ook samen vooruitblikken richting toekomst, daarna een natje en een droogje, napraten en genieten van een klein concertje.
 • Op 19 september 2021 organiseert Vlamo WeerKlank, de feestelijke relance van het muziekverenigingsleven. Orkesten, korpsen en andere groepen kunnen op die dag muziek laten weerklinken en weer kleur brengen in hun eigen stad of gemeente.
 • "Veilig verenigen werkt beter samen", is een campagne van De Federatie die na de zomervakantie in alle Vlaamse gemeenten op gang wordt getrokken. Die campagne wil inwoners aanporren om weer deel te nemen aan activiteiten van amateurkunsten en sociaal-culturele organisaties.

Het nieuwe normaal

 • De vrijwilliger na corona. Moeten we ons beeld daarrond bijstellen? Beweging.net zocht het voor ons uit. Bekijk hier de webinar.
 • Wat als we de coronacrisis aangrijpen als kans om na te denken over een andere toekomst? ​Vitamine Toekomst gaat met samen jou (van okt 2020 tot mei 2021) op zoek naar antwoorden. Vitamine T - Home (vitaminetoekomst.be): boeiende online events, met elke maand een spreker van formaat.
 • Verandert de coronacrisis de wereld? “Een warme samenleving komt er ook na corona niet vanzelf”, klonk het bij Martin De Loose (Neos vzw) en Barbara Janssens (Netwerk Bewust Verbruiken) tijdens een hoopvol gesprek.
 • ‘Laten we de coronacrisis gebruiken als hefboom voor verandering.’ Het uitgangspunt van de Post-Corona Mouvement. Lees meer.
 • Kritisch kijken naar onze eigen positie en gedragingen. De Nederlandse documentaire 'Voorbij het virus' onderzoekt welke kansen verborgen liggen in de huidige crisis.
 • Werken aan een duurzame samenleving. De Burgerschool schept een stimulerend kader waar burgerinitiatieven elkaar helpen.
 • Na de crisis zal échte participatie nog zo belangrijk zijn. Hoe kan je je project of werking participatiever maken? In dit dossier van Demos vind je infofiches met praktijkvoorbeelden, do's en don'ts die je kan gebruiken als inspiratiebron.
 • En hoe inspelen op mensen in armoede na corona? Demos stelde zich de vraag. Verantwoordelijken van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie in Oudsbergen en Olen in gesprek over de sporen die de coronacrisis door hun werking trok.
 • In heel de wereld en in alle sectoren is nu een razendsnelle digitale transformatie aan de gang. Ook binnen cultuur vraagt die evolutie aandacht. Ze draagt immers fantastische mogelijkheden, maar ook specifieke uitdagingen in zich. Lees meer.
 • In crisistijd is het van essentieel belang dat overheden een krachtig en duidelijk antwoord bieden op onzekerheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Die reactie moet zich in eerste instantie richten op de directe gezondheids- en socio-economische noden. Lees dit persbericht.
 • Met ‘Brieven aan Vlaanderen’ organiseert Cultuurlab Vlaanderen een schrijf- en videowedstrijd. Welk Vlaanderen heb jij voor ogen? De aanleiding? Het nieuwste boek van Bleri Lleshi. “Wat na Corona. Een brief aan Vlaanderen.”
 • 7 inspirerende denkers in gesprek met Pat Donnez over de Stad na Corona, in een podcast en publicatie. Hoe kunnen steden heropleven als groeipolen van innovatie, diversiteit, ontmoeting en welvaart.
Giving tree2

De Giving Tree van Avansa-citizenne

 • Wat wil jij onthouden van de Corona-periode? Of liever vergeten? Met deze vragen trok Avansa Citizenne deze zomer door Brussel. De 'Giving tree' bood een plek om op verhaal te komen. Jonge illustratoren maakten er tekeningen bij.
 • Wereldwijde rampen veranderen de wereld, zo leert de geschiedenis ons. En dat is ook wat deze coronacrisis aan het doen is. Hoe denk jij over de post-corona maatschappij? Via Azertyfactor kon je een tijd lang meeschrijven aan een Witboek.
 • In de podcast Stad na corona gaan 7 inspirerende denkers het gesprek aan met journalist Pat Donnez. Elk vanuit hun expertise, antwoorden ze op de vraag hoe onze steden opnieuw kunnen heropleven als groeipolen van innovatie, diversiteit, ontmoeting en welvaart.

Blijf investeren in het verenigingsleven

 • Het sociale aspect blijft belangrijk! Het cultuurpubliek verlangt naar de heropstart van het reguliere aanbod, omdat mensen veel belang hechten aan ‘cultuur in het echt’ en ‘gezellig samen zijn’. Aldus, onderzoek cultuurparticipatie.
 • Sociaal kapitaal. De investering waard. Zeg dat Jasper De Witte (onderzoeker aan het HIVA) het gezegd heeft. Ontdek hier zijn argumenten.
 • Ook aan de UCLL (Joris Piot) een pleidooi voor verenigingen. Want ze maken de samenleving mooier en warmer.
 • We gaan geen evidente maanden tegemoet. Iedereen is zoekende. Blijf dus investeren in omkadering én vorming. De middelen uit het lokale Noodfonds kunnen voor deze ambitie mee vorm geven.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart