header handjes

Verenigen als fysiek samenkomen niet mag

We zitten in een nooit geziene gezondheidscrisis. Met curves, pieken en plateaus. Sinds eind oktober 2020 zijn zo goed als alle fysieke (culturele) activiteiten in groep of in georganiseerd verband verboden. Hoe kan je in deze omstandigheden contacten warm houden? Hoe kan je als vereniging toch iets realiseren, iets betekenen voor je leden, voor je buurt? Hoe blijf je perspectief bewaren en richting toekomst kijken?

Digitaal verenigen

 • Videobellen tot in de puntjes uitgelegd. Een handleiding van Viva-svv voor wie het allemaal niet zo simpel lijkt.
 • Hoe kan je online aan de slag met vrijwilligers? Welk platform kies je om met je bestuur of met je deelnemers aan het werk te gaan. De aanraders van Socius.
 • Organisaties die hun werking verder willen ontwikkelen van offline naar online kunnen ook intekenen op een gratis infosessie van Cultuurloket op 30 maart.
 • Ook het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligers gaf een lezing rond vrijwilligers om het virtueel haalbaar en plezant te houden.
 • Welzijnswerkers zoeken massaal naar manieren om verbinding te blijven behouden met hun doelgroep en met elkaar. World Social Work Day stond dit jaar dan ook in het thema van digitalisering. Herbekijk het programma.
 • Informatie uitwisselen en plannen maken kan ook op afstand. Kijk hoe Vredesactie dit doet.
 • Uiteraard is digitaal verenigen niet hetzelfde als fysiek samenkomen. Vooral echte interactie sneuvelt al snel. Niettemin kan je met enkele ingrepen in je digitaal vergaderlokaal deze interactie bevorderenLees meer.
 • Aan de slag gaan met online videoplatforms roept sowieso praktische of technische vragen op. We zijn nu eenmaal niet allemaal geboren informatici. Avansa Limburg pikte hierop in via een online vragencafé.
 • Avansa Kempen gaat nog een stap verder. Zij leren Kempense cultuurorganisaties, privé en op maat, 1 digitool onder de knie krijgen of bieden zelf technische steun.
 • We leven, beleven en werken steeds meer online. Heel wat mensen - met heel verschillende profielen - blijven digitaal uitgesloten. De Mediawegwijzer 'Allemaal Digitaal' biedt lokale besturen, scholen, verenigingen ... een theoretische en praktische houvast.
 • Het lijkt erop dat het digitale ook een blijver wordt. Want uit onderzoek blijkt een blijvende interesse in online-cultuur. Het loont de moeite om al na te denken hoe jouw vereniging hiermee wil omgaan.
 • Wisper zet een digital whiteboard in om feedback te verzamelen op haar presentatiedag. Neem een kijkje op hun padlet-gastenboek.
 • Innovatieve gamechanger: the 'Choirbox'. Hardware die het mogelijk maakt om op afstand samen muziek te maken of te zingen zonder last te hebben van vertraging. Wordt dit najaar verwacht en zal zeker ook na de pandemie haar verdienste hebben.
 • Podcasts nemen dezer dagen een hoge vlucht. De 7 tips van Similes.
Zoom computer


Onderling contact houden

 • Viva-SVV maakte in het kader van de Burendag (2020) een ‘burenboekje’ zodat mensen uit de buurt elkaar op veilige wijze beter konden leren kennen
 • Avansa Limburg werkte een vriendenboekje uit voor verenigingen. Zowel op papier als digitaal. Een concrete manier om in verbinding te blijven met elkaar.
 • Of wat dacht je van een eigen Whats’app groepje, een mini Kahoot!quiz of een gezamenlijk Spotify-muzieklijstje?
 • Een luisterend oor kan wonderen doen. Vrijwilligers van Bond Zonder Naam (maar intussen ook véle andere initiatieven) namen het heft in handen en organiseerden ‘Belcirkels’.
 • Ik pepwalk, jij pepwalkt, wij pepwalken. Iedereen kan pepwalken. Ga nog eens op stap met een van je collega-vrijwilligers. Er zijn meerdere goede redenen voor.
 • Een stickerboek waarin al je leden kunnen stralen, waardoor je vereniging op een leuke manier aandacht krijgt én waarmee je iets kan verdienen. mijnstickerboekpromotie.be leidt het in goede banen.
 • De coronamaatregelen hakken stevig in op ons teamgevoel, ook in vrijwilligersgroepen. Hoe ga je hier mee om? Welke manieren bestaan er om toch in verbinding te blijven met elkaar? Kwadraet gaat hiermee op 16 maart aan de slag.
 • Door iemand in de bloemetjes te zetten, letterlijk met 'de doorgeefvaas', kan je een 'warme' golf door je buurt, vereniging of gemeente op gang trekken. De CM legt uit hoe je kan starten.

Spanningen en verdriet in de groep bespreekbaar maken

 • Je eigen emoties en die van anderen herkennen, benoemen en ermee omgaan. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Maar … je kan het leren én zelfs trainen! Pimento toont hoe. Pimento richt zich op jongeren, maar het is ook inspirerend voor iets oudere jongeren.
 • Als we spanningen en verdriet op een constructieve wijze kunnen uiten, kan dat onze relaties en interacties met anderen verduidelijken en verbeteren. Avansa Kempen/Antwerpen weet raad via deze workshop: Conflicthantering en geweldloze communicatie.
 • Heel wat verenigingen verloren dierbaren. Om overledenen te herdenken, tonen heel wat gemeenten samen met Reveil dat ze niemand vergeten. Boodschap aan de overkant.
 • Om verlieservaringen te helpen opvangen, startte Ferm de campagne "Plant troost". Om samen troost te vinden en te bieden en het verdriet letterlijk een plek te geven creëren zij troostplekken. Draaiboek en basispakketten helpen burgers en verenigingen op weg.
 • In abnormale tijden is het belangrijk om emoties bespreekbaar te maken. Ze kunnen heel verschillend zijn en tot onderling onbegrip leiden. Dat is te vermijden door er bewust mee om te gaan. Kwadraet kan je daarbij helpen.
Jongeren samen


Krachten bundelen met andere verenigingen

 • Kunstwerkt, Cera en Ferm slaan de handen in elkaar voor Heel het land. Een tiendaagse (30 april tot 9 mei 2021) waarbij zoveel mogelijk mensen stil staan bij al het verlies dat gelinkt is aan de coronacrisis. Een verbindend bubbel-event, verspreid over vele locaties en met vele partners.
 • De podcast Het Bankje bracht theater - zelfs in coronatijd - tot bij het publiek. Je nam plaats op een bankje in een van de deelnemende gemeenten en was getuige van intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zat.
 • Kunstencentrum BUDA, Unie der Zorgelozen, Antigone, Avansa MZW zetten afgelopen herfst in op ‘Door to Door’-gesprekken. Deelnemers beslissen zelf hoe, waar en hoeveel ze willen praten, op een manier die ze zelf fijn vinden. Een bijzondere gesprekservaring en nieuwe inzichten laten hen anders kijken naar de toekomst van hun stad Kortrijk en de samenleving.
 • Talk of town is een initiatief van Curieus, Riso Vlaams-Brabant, Link in de Kabel & Hal5. Talk of the town is een storytelling en soundwalk project met 20 portretten en 20 verhalen van buurtbewoners of buurtgroepen.
 • Het Gents Kunstenoverleg en de Dienst Ontmoeten en Verbinden van Stad Gent slaan de handen in elkaar om zo buurtinitiatieven via cultuur met elkaar te verbinden. Zo zag Covitesse6 het levenslicht. Lees meer.
 • Op Safari in eigen streek. Daar maakt ook het Masereelfonds werk van. Samen met de dienst Toerisme. Ontdek de Veloqueeste hier.

Met oog voor de meest kwetsbaren

 • In deze moeilijke tijden gedetineerden inspireren om hun creativiteit te uiten. Of gedetineerden en burgers buiten de muren van de gevangenis, verbinden. Zo ontstond Mail Art. Een kunstproject via briefwisseling en een brede samenwerking tussen De Rode Antraciet, Avansa Limburg, CAW, gevangenis Hasselt en KBS.
 • Groetjes uit beton is een gelijkaardig initiatief van het Vermeylenfonds.
 • Al in het begin van de coronacrisis toonde Viva-svv zich solidair met kwetsbare gezinnen in de asielcentra. Ze maakten knutselzakjes en pakketten om uit te delen aan asielcentra.
 • In Gent ontstond tijdens de eerste lockdown al snel het ‘Gents Solidariteitsfonds’, een samenwerkingsverband van vele sociaal-culturele, artistieke en andere Gentse organisaties dat -succesvol- acute noodhulp wilde bieden aan mensen die het het meeste nodig hadden.
 • Wat kan je vandaag en komende maanden doen om mensen in armoede het vrijetijdsaanbod te geven dat ze verdienen? Voor hen is de beproeving namelijk nog veel groter. Duik in de 10 tips die Demos verzamelde.
 • Lus vzw gelooft dat de kans op een betekenisvol leven verhoogt als je goed omringd bent. De COVID-crisis toonde dit scherp aan. Velen leven al jaren in een lockdown-modus... Lus vzw wil er zijn voor iedereen, maar vooral voor de meest kwetsbaren door samen met hen op weg te gaan en hen beter te omringen. Daarom brengt Lus mensen in verbinding. Familie, vrienden, buren en kennissen worden bij elkaar gebracht en vormen zo steeds nieuwe en unieke groepen.
 • Hoe inspelen op mensen in armoede na corona? Demos stelde zich de vraag. Verantwoordelijken van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie in Oudsbergen en Olen in gesprek over de sporen die de coronacrisis door hun werking trok.

Kleinschalig is ok!

 • Heel veel zeer kleinschalige verenigingsactiviteiten gaan alsnog fysiek door, zij het dan vanop een afstand. De zogenaamde deur aan deur activiteiten.
 • Ook in open lucht én in kleine groepjes ontplooit zich voorzichtig initiatief. Wat denk je bv. van een ‘meet me at the tree’-concept. Even bijbabbelen onder een boom op een vast tijdstip. Dit geeft een boost aan energie.
 • Ferm riep via een nationale (tv)campagne op om mee te doen aan de Appelbabbel. Dit is letterlijk ‘een appeltje de tijd nemen’ voor elkaar. En/of een zelf gebakken appeltaart delen met een buur, vriendin of familielid.
 • Door het dragen van een button, tonen mensen dat ze openstaan voor een praatje. Een kans om even stil te staan bij elkaar. Een button voor een babbel.
 • Er zijn heel wat leuke acties en activiteiten die je tijdens deze periode op een veilige manier kan ondernemen. Veel mensen voelen de nood aan sociaal contact. Met een beetje creativiteit en samenwerking kan het nog!
 • Deerlijk sloot de Week van de Belgische muziek af met zulleconcertjes op 14 februari. Inwoners konden een optreden van een Deerlijkse band aanvragen op een adres naar keuze. Voor jezelf, een vriend, familie, geliefde ...
 • Vl@s, en intussen een pak andere verenigingen, organiseerden online quizzen. Ook Formaat stak voor haar jeugdhuizen een quiz in elkaar.
 • Ook de Rotary deelt heel wat praktische voorbeelden met haar clubs. Grasduin hier door hun inspiratie.
 • Genkenaren oproepen om massaal rode pepers te planten in hun tuin of op hun balkon. Dat doet Fabriek Ecologique, een lidorganisatie van AIF+, dankzij het wijkbudget. Genkse Hot Sauce. Check het hier.
 • Denk ook aan online kookavonden, doe-opdrachten voor de kleinsten, themawandelingen, pakketjes maken en uitdelen, dansjes aanleren, proeverijen voor het goede doel, een ramen-recepten-jacht, enz.
 • Samana brengt kleur in de natuur. Maar ook blijdschap en hoop met de actie Kei-tof. Stoot je tijdens je wandeling op en mooie steen? Voorzie hem van een kleurtje of een tekening en leg de kei terug in de natuur.

Zo kan het ook: een rist aan goede praktijken

 • Inspiratie, van binnen en buiten het verenigingsleven, gebundeld door Avansa Limburg. Lees verder.
 • Pasar moedigt verenigen tijdens corona aan door in de 5 provincies wandelingen aan te bieden - voor aparte bubbels. Ze startten met het project Bijzondere Zomer, wat vervolgens Wondere Winter werd en vanaf 21/3 2021 wordt het 'Lieflijke Lente'.
 • De amateurkunstensector blijft doen waar die goed in is: creatieve oplossingen zoeken… Lees hier meer over ‘coronacreativiteit’ bij de amateurkunsten.
 • OKRA won de Prijs voor Burgersolidariteit, georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité. Volgens dat Comité gaf de vereniging blijk van buitengewone solidariteit en was ze daarmee een lichtbaken tijdens de COVID-19-crisis. Ontdek hier wat zij allemaal deden.
 • OPENDOEK blijft na een jaar corona niet bij de pakken zitten en lanceert de campagne TOCH THEATER. Noem het gerust een ‘relanceplan’ voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Zo komt er toch een zomer vol theater in je buurt.
 • Campagne voeren is ook in tijden van virussen nodig. 1 op 5 vrouwen wordt slachtoffer van geweld. Om dit thema onder de aandacht te brengen werd de actie Huis zonder geweld op deze manier op poten gezet.
 • Hét jaarevent van çavaria ‘B Curious’ werd voor het eerst online georganiseerd. Een plenair panelgesprek en 2 vragenrondes met interactie. Bekijk hier hoe ze dit aanpakten.
 • Atelier op verplaatsing! Waan je landschapsschilder voor één avond. Painting Nights van Kunstwerkt bedacht deze coronavrije formule.
 • Elk jaar organiseert VFG, de vereniging die zich inzet voor personen met een handicap en chronische zieken, een grote shownamiddag met optredens van Vlaamse artiesten. Dit jaar werd het Micromix On the Road. Drie Limburgse instellingen krijgen een exclusieve show met Sam Gooris, Gene Thomas en Yves Segers die via Facebook overal te zien was.
 • Check dit filmpje, over hoe De Lustige Geburen, een wijkcomité in het Waasland, van de coronacrisis gebruik gemaakt heeft om hun werking te herdenken.

Financieel overeind blijven

 • Op zoek naar financiële steun bij je lokaal bestuur? Daarvan vind je hier enkele goeie voorbeelden.
 • Wil je eventuele financiële steun op Vlaams niveau checken? Raadpleeg de subsidiewijzer hier.
 • Cera gaf eind mei 2020 aan 616 armoedeverenigingen in ons land een financiële impuls. Met deze steun konden de verenigingen de negatieve impact van de coronacrisis net iets beter opvangen. Hou nieuwe oproepen in het oog.
 • Trooper wil vrijwilligers helpen om extra financiële middelen in te zamelen zodat zij meer kunnen bezig zijn met hun passie: hun vereniging.
 • Een stickerboek waarin al je leden kunnen stralen, waardoor je vereniging op een leuke manier aandacht krijgt én waarmee je iets kan verdienen. mijnstickerboekpromotie.be leidt het in goede banen.
 • Geen eetfestijnen. Afgelopen jaar kwam het drive-in afhaalpakket vaak in de plaats.
 • Gratis crisisbegeleiding voor vzw’s van enige omvang, vind je bij Cultuurloket.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart