header handjes

Budget gehalveerd voor de laboprojecten in 2019

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet sinds 2018 de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Ook organisaties die geen middelen ontvangen op basis van dit decreet kunnen hun kans wagen. Dit jaar wordt deze projectoproep voor de tweede keer gelanceerd. Het budget dat voorzien is voor de projectoproep in 2019 is echter gehalveerd ten opzichte van de projectoproep van vorig jaar.

In 2018 voor het eerst gelanceerd

In het kader van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk kende Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz in 2018 voor het eerst projectsubsidies toe. Op 15 juli 2018 ontving de administratie in totaal 61 subsidieaanvragen. De minister diende vervolgens een scherpe keuze te maken bij de toekenning van de subsidies aangezien er op de begroting 2018 voor de sociaal-culturele projecten slechts 824.000 euro beschikbaar was. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie besliste de minister uiteindelijk aan zeven projecten een subsidie toe te kennen.

Een 2de projectoproep

In 2019 werd deze projectoproep voor een tweede maal gelanceerd. Net zoals vorig jaar werden ook dit jaar geen prioritaire uitdagingen geformuleerd. Op die manier wil de Vlaamse Regering maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol. Maar, waar er in 2018 nog 824.000 euro werd voorzien voor deze projectoproep, is er in 2019 slechts 424.000 euro ter verdelen onder de goedgekeurde projecten. Hoewel het de bedoeling is dat het budget binnen deze projectoproep de komende jaren nog sterk zal groeien, is daar dus dit jaar duidelijk nog geen sprake van. 

Oproep aan de toekomstige minister van Cultuur

Aangezien projectsubsidies kunnen toegekend worden voor een looptijd van maximaal drie jaar, is het belangrijk om hier voldoende budget voor te voorzien. We hopen daarom dat de nieuwe minister van Cultuur nog extra budget hiervoor vrijmaakt zodat organisaties ook in 2020 het verschil kunnen maken.