header handjes

Het lokaal verenigingsleven door de coronacrisis loodsen doe je zo

De Federatie bevroeg zijn meer dan 130 Vlaamse leden over de impact van de coronacrisis. Uit deze bevraging kwamen een aantal boeiende resultaten die inzicht geven in hoe je als lokaal bestuur je verenigingen het best door de coronacrisis kan loodsen. Bovendien lanceerden we midden maart ook een inspiratiekit waarin we heel wat tips en goeie voorbeelden verzamelen die datzelfde doel nastreven: ervoor zorgen dat de Vlaming en Brusselaar weer volop kan verenigen tijdens en na corona.

Financiële steun is broodnodig, maar vergeet inhoudelijke steun niet

Alle Vlaamse gemeenten kregen in 2020 een mooie financiële injectie van minister Jambon met het lokale noodfonds corona. Die middelen waren bedoeld om de vrijetijdssectoren jeugd, sport en cultuur te ondersteunen tijdens corona. Heel wat steden en gemeenten gingen hiermee aan de slag en gaven extra financiële ondersteuning aan hun lokaal verenigingsleven. En maar goed ook, want uit onze bevraging blijkt dat zo wat 1 op 3 lokale sociaal-culturele verenigingen het financieel moeilijk hebben. Een duwtje in de rug was dus meer dan welkom. Maar uit onze bevraging blijkt dat die financiële kopzorgen zelfs niet de grootste noden van dat lokale verenigingsleven zijn. Wij detecteren vooral heel wat inhoudelijk zorgen. 82% van de ondervraagden geeft aan dat het ondersteunen in de ontwikkeling van digitale vaardigheden de grootste nood is van (boven)lokale groepen. Bijna 60% vraagt ondersteuning in het werven en borgen van vrijwilligers, 52% in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en 48% in het werven en borgen van leden. Pas op plaats 5, met 43%, staat het compenseren van extra kosten en gederfde inkomsten.
Connect computer

Lidmaatschap en vrijwillig engagement in (tijdelijke) dip

Bijna een heel jaar fysiek niet kunnen samen komen, eist logischerwijze zijn tol bij het verenigingsleven. Volgens onze bevraging daalde het aantal aangesloten leden van het georganiseerde sociaal-culturele leven met 178.000 op een totaal van 2 miljoen leden in Vlaanderen en Brussel. Ook het aantal aangesloten groepen bij een landelijke koepel daalde met 1.000 op 15.000 in totaal. Significante dalingen die niet op 1-2-3 gekeerd zullen zijn en waar zowel de nationale koepels als de lokale groepen zich grote zorgen over maken. Vandaar ook de duidelijke nood aan ondersteuning in ledenwerving. Ook bij de actieve vrijwilligers, toch wel de kern van ons verenigingsleven, zien we een serieuze daling met 20%. De meesten onder degenen die afhaken geven aan dat ze wachten op betere tijden, wat ons toch doet hopen dat een groot deel zich opnieuw actief zal engageren als deze pandemie voorbij is. Maar dit zal serieuze inspanningen vergen van de lokale groepen en nationale koepels. Ook hier kan je als lokaal bestuur een belangrijke ondersteunende rol spelen. Blijf in dialoog gaan met het veld om te horen waar je gemeente of stad het verschil kan maken.
Kleurrijike galerij

Een inspiratiekit en heropstartcampagne ter ondersteuning

Bij De Federatie zetten we het lokaal verenigingsleven en de lokale besturen graag een eindje op weg. We doen dat enerzijds met een inspiratiekit en anderzijds met een heropstartcampagne. De inspiratiekit kan je sinds midden maart terugvinden op onze website. Je kan er grasduinen in tientallen tips en goeie voorbeelden over verenigen zowel tijdens als na corona. Vrijwilligers motiveren, ondersteunen als lokaal bestuur, (digitale) activiteiten organiseren... je vindt het er allemaal in terug. Alles wat je nodig hebt om enigszins aan de noden van het lokaal verenigingsleven - zoals hierboven beschreven - tegemoet te komen. Sinds september 2020 hebben wij ook een heropstartcampagne in onze schuif liggen, klaar om de Vlaming te motiveren terug deel te nemen aan het verenigingsleven. We zijn klaar om die te lanceren van zodra er weer echt terug perspectief is voor het lokaal verenigingsleven en er zowel binnen als buiten opnieuw verenigd kan worden. Met de lokale besturen als partner kan deze campagne het lokaal verenigingsleven de aandacht geven dat het verdient. Alle Vlaamse en Brusselse burgemeesters kregen al een brief in de mailbox met tips om het verenigingsleven te ondersteunen en een eerste verwijzing naar de heropstartcampagne. Binnenkort volgt het nodige campagnemateriaal om mee promotie te voeren en je gemeente in de kijker te stellen als verenigingsvriendelijk. Want veilig verenigen, dat doen we allemaal samen!

Welke boodschap wil jij Minister van cultuur Jan Jambon meegeven? Wat maakt jou bezorgd als je naar het lokale vrijwilligers- en verenigingsleven kijkt op dit moment? Laat je bericht na via dit mailadres. Wij nemen je boodschap graag mee.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart