header handjes

Hulp bij voortgangsrapport, visitatie en beleidsplan: De Federatie en Socius slaan handen in elkaar

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Voor de 130 decretaal erkende sociaal-culturele organisaties wordt 2023 op vele fronten een uitdagend jaar. Het is het jaar waarin ze tegen eind maart een voortgangsrapport moeten indienen. Daarna volgt een visitatie. En eind 2024 is alweer de deadline voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag voor de beleidsperiode 2026-2030. Socius en De Federatie slaan de handen in elkaar om de organisaties tijdens dit hele traject zo goed en gericht mogelijk te ondersteunen.

Op deze gezamenlijke website vind je het volledige aanbod van Socius en De Federatie om organisaties met raad en daad bij te staan. Deze pagina wordt stelselmatig geüpdatet.

Vragen of bedenkingen? Klop aan bij Max Frans (Socius) of bij Hannes Renglé (De Federatie).