header handjes

Indienen rechtspersonenbelasting verlengd tot 28 oktober 2021

Dossier: Zakelijk en financieel

Elk jaar moeten vzw’s een belastingaangifte doen in de rechtspersonenbelasting. Ook als je vzw geen belastbare inkomsten heeft moet je een aangifte doen! Omwille van corona krijgen vzw's hiervoor tijd t.e.m. 28 oktober 2021.

Normaal gezien heb je als vzw vanaf de balansdatum een termijn van 7 maanden om je aangifte in te dienen. Stel dus dat het boekhoudkundig jaar van jouw vzw eindigt op 31/12, dan heb je tot eind juli tijd voor je belastingaangifte.

Omwille van de bijzondere omstandigheden die de Covid-19-crisis met zich meebrengt, is er dit jaar dus een bijkomende indieningstermijn tot en met 28 oktober 2021.
Rekenmachine papieren
In de rechtspersonenbelasting wordt een vzw in principe niet belast op de gemaakte winst. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengsten van een spaghettiavond die je sporadisch organiseert om de doelstellingen van je vzw te financieren niet belast. Je moet deze opbrengsten dus niet in je aangifte vermelden. Sommige andere inkomsten moeten echter wel worden aangegeven.
Meer info vind je op de site van de FOD Financiën.

De aangifte in de rechtspersonenbelasting kan online ingediend worden via Biztax.

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien