header handjes

Petitie tegen verhoging kostenvergoeding vrijwilligers

Dossier: Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers engageren zich niet voor het geld, maar ze kunnen wel een kostenvergoeding krijgen. Naast de jaarlijkse indexering besliste de ministerraad in september om de maximale kostenvergoeding voor sommige vrijwilligers te verhogen. Dit zorgde voor heel wat ophef in het middenveld. Zo gaf de Hoge Raad voor Vrijwilligers een negatief advies en roept het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligers iedereen op om een petitie te ondertekenen. 

Petitie tegen de verhoging van de kostenvergoedingen voor enkele sectoren

Vrijwilligers kunnen vergoed worden door middel van een reële kostenvergoeding of een forfaitaire kostenvergoeding. De reële kostenvergoeding is onbegrensd; je betaalt de werkelijk gemaakte kosten. De forfaitaire kostenvergoeding kan je geven zonder dat er bewijsstukken tegenover staan. Je moet wel rekening houden met maximum bedragen per dag én per jaar.
Zoals je kon lezen in ons artikel van 3 oktober engageerde de ministerraad zich midden september om het plafond van de forfaitaire kostenvergoedingen voor sportvrijwilligers, nacht- en dagoppassen en niet-dringend liggend ziekenvervoer op te trekken. Onder meer de Hoge Raad voor Vrijwilligers en Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk hebben zich reeds negatief uitgesproken over deze evolutie. Dit opent namelijk achterpoortjes waar het vrijwilligerswerk niet bij gebaat is, aldus het Steunpunt.  Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verspreidde onlangs ook een petitie waarbij ze vragen dat  minister van Werk Kris Peeters het voorstel terug intrekt. 

De kostenvergoeding wordt geïndexeerd in 2019

Dat de verhoging van het plafond nu gecontesteerd wordt, neemt niet weg dat de huidige bedragen zoals elk jaar geïndexeerd worden. De bedragen van de forfaitaire kostenvergoeding stijgen wegens indexering in 2019 naar maximum €34,71 per dag en maximum €1388,40 per jaar. In 2018 is dat nog steeds maximum €34,03 per dag en €1.361,23 per jaar. Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die je als vrijwilliger ontvangt, zolang je onder het maximum toelaatbare bedrag blijft.