header handjes

Nieuw VIA-akkoord afgesloten: wat betekent het voor onze sectoren?

Dossier: Zakelijk en financieel

Eind maart kwamen de sociale partners samen met de Vlaamse Regering tot een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social- en non-profit sector. Dit 6e VIA-akkoord brengt wel wat veranderingen mee voor werknemers en werkgevers in onze sectoren. We zetten de belangrijkste beslissingen op een rijtje in dit artikel. Voor alle laatste informatie en uitgebreide handvaten voor werkgevers, verwijzen we graag door naar de website van onze vrienden van Sociare.

1,1% koopkrachtstijging voor alle werknemers en extra kwaliteitsmaatregelen

De essentie van het VIA 6 akkoord is een loonsverhoging van 1,1% voor alle werknemers in onze sectoren, zo goed als volledig gedekt door extra VIA-middelen voor de organisaties. Gezien de zorgsector een zeer groot deel van de social profit uitmaakt, is dit de praktische omzetting van de belofte om de zorg te herwaarderen. Deze loonstijging zal al ingaan vanaf 1 januari 2021, waardoor je als werkgever dus al retroactief extra loon moet uitbetalen aan je werknemers. Hoe dit in de praktijk geregeld moet worden, is nog onderwerp van gesprek maar zal binnenkort duidelijk zijn. Sociare tracht alvast goeie afspraken te maken hierover, ook met sociale secretariaten, zodat dit tot een minimale extra kost en administratie leidt. Naast deze koopkrachtmiddelen voorziet het akkoord in 2,9 miljoen euro jaarlijkse middelen en 3,5 miljoen euro eenmalige middelen, waarvan het grootste deel rechtstreeks naar de werkgevers zal gaan om te investeren in onder andere digitalisering, professionalisering en vorming.
Deal handen akkoord

IFIC en functieclassificatie?

Tegen de achtergrond van dit akkoord is ook een ander traject opgestart of - correcter - nieuw leven in geblazen: IFIC. IFIC is een vzw die in 2002 werd opgericht om voor de privé-gezondheidszorg een functieclassificatiesysteem uit te werk en een loonbarema-onderzoek te voeren. Dit traject leidde tot een geharmoniseerde baremastructuur en functieclassificatie voor de privé gezondheidszorg. In 2012 kreeg IFIC de opdracht om dit ook te doen voor onze social profit sector. Dit traject zou tegen 2023 afgerond moeten zijn, wat zal leiden tot een volledig nieuwe manier van verlonen in onze sectoren. Het VIA 6 akkoord is hieraan gekoppeld, want vanaf 2023 zullen de extra koopkrachtmiddelen ingezet moeten worden in de nieuwe loonbarema's volgens IFIC. Meer hierover is te vinden op de website van Sociare.

Wachten op de CAO's voor duidelijkheid

Naast de koopkracht- en kwaliteitsmiddelen, zijn er ook nog een heel aantal kleinere afspraken gemaakt op intersectoraal niveau. Bijvoorbeeld over telewerk, vorming, Covid-vaccinatie en kwaliteitsvolle loopbanen. Heel wat van die extra afspraken moeten nog omgezet worden in CAO's voor ze effectief uitvoerbaar en van kracht zijn.

Op zoek naar meer gedetailleerde informatie? Lees het uitgebreide artikel over VIA 6 op de website van Sociare.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart