header handjes

Nieuwe beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking
Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Voor 30 juni (een jaar na de verkiezingen) maakt de Vlaamse Regering de beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking bekend. Ze zijn 5 jaar geldig en spelen in op actuele uitdagingen. Ze zijn niet verplicht, maar als je er rekening mee houdt, dan heeft je aanvraagdossier wellicht een streepje voor.  

Cultuurparticipatie, verbinden via samenwerking & talentontwikkeling 

Deze prioriteiten gelden vanaf de indienronde van 15 november 2020 tot en met de indienronde van 15 mei 2025.
  • Eerste beleidsprioriteit: Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie
  • Tweede beleidsprioriteit: Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking
  • Derde beleidsprioriteit: Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden
Ontdek hier de appreciatie van OP/TIL.
Ze zijn bedoeld als stimuli om noden extra onder de aandacht te brengen. In hoeverre het inzetten op één of meerdere van deze prioriteiten doorweegt bij de beoordeling van een aanvraagdossier is voorlopig niet duidelijk. De evaluatie van het decreet bovenlokale cultuurwerking is voorzien na de derde subsidieronde, stelde minister-president Jambon al verschillende keren. "Daarbij zal gekeken worden naar de uitrol van het decreet. Nog niet naar de impact ervan, daarvoor is het te vroeg."
Ballons
De huidige beleidsprioriteiten lijken ons to the point. Al schuilt het gevaar in het willen ondervangen van een aantal hiaten die door de jaren heen groeiden, zonder er écht een vangnet voor te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van de participatieprojecten of gaten die vielen na een terugtredende provincie. Lof echter voor het eenvoudigere taalgebruik. Vanuit De Federatie duimen we dat sociaal-cultureel werk en amateurkunsten aan de slag kunnen met deze accenten.
De ‘nieuwe’ beleidsprioriteiten komen er ter vervanging van deze voorgaande:
  • aandacht voor sociaaldemografische uitdagingen
  • verdiepend werken vanuit eigen sterktes
  • transversaal samenwerken over grenzen heen
Vlaams minister-president Jan Jambon stelde in de Commissie Cultuur van 25 juni dat er bewust voor continuïteit is gekozen. Qua terminologie was er wel een actualisatie. Zo worden kansengroepen bijvoorbeeld explicieter benoemd. Toch blijft de vraag om begrippen als cross-sectoraal of transversaal te verduidelijken, zodat iedereen er dezelfde betekenis aan geeft. Het was Staf Pelckmans (Groen) die hier nogmaals voor pleitte. Verder stelde hij dat monitoring van de veldontwikkelingen noodzakelijk is. Karin Brouwers (CD&V) trad hem bij. "Bij evaluatie kunnen misschien weer kansen ontstaan voor amateurkunsten, want zo voelt het aan, vooral zij zijn met lege handen blijven staan." De verruimde aandacht voor participatie voelde zowel voor Groen als voor CD&V goed aan. Marius Meremans (N-VA) drukte hierbij z'n geloof uit in een inclusieve zienswijze, eerder dan het behoud van een apart participatiedecreet.
Geef ons de tijd om een aantal begrippen meer vorm te geven. Daar ligt een rol voor OP/TIL die intussen met dit proces is gestart.
Jan Jambon

Hoe zou het zijn met… 

Indienronde 3 is achter de rug. Op 15 mei sloot KIOSK haar deuren. 89 subsidieaanvragers (waarvan 88 ontvankelijk) sijpelden binnen. Na de 155 en 137 aanvraagdossiers uit ronde 1 & 2, merken we dat corona ook hier een spelbreker is. Intense samenwerkingsverbanden smeden of toekomstplannen maken, is een pak moeilijker via scherm dan in real time… Het is wachten tot het najaar om te weten welke projecten effectief van start mogen gaan.

Inkijk op de toegekende subsidies vind je binnenkort hier.
Glipte jouw sociaal-culturele / amateurkunstenaanvraag tussen de mazen van het net? Laat ons even meelezen wat de motivatie is.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke