header handjes

Gezocht: deskundigen sociaal-cultureel werk

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Decretaal erkende sociaal-culturele organisaties krijgen deze beleidsperiode (2021-2025) een visitatiecommissie op bezoek in 2023 en een beoordelingscommissie in 2025. Voor beide commissies doet de Vlaamse administratie beroep op externe deskundigen. De administratie zoekt momenteel mensen met een stevige expertise en ervaring om de pool externe deskundigen te vervolledigen.

->> UPDATE: de deadline om je kandidaat te stellen is verplaatst naar woensdag 31 augustus 2022.

Externe deskundigen?

Stoel tafel
De Vlaamse administratie evalueert en beoordeelt sociaal-culturele organisaties niet op hun eentje. Ze betrekken daarbij mensen met ervaring in deze of aanverwante sectoren en expertise in de verschillende inhoudelijke of zakelijke elementen. Voor organisaties en beleid biedt deze manier van werken een bijzondere meerwaarde. Zowel de visitatie- als de beoordelingscommissies worden samengesteld uit een pool van externe deskundigen die door de minister benoemd worden. Zij gaan aan de slag met het beoordelingskader uit het decreet en leveren advies aan de organisaties en de minister van Cultuur Jambon. De visitatieronde in 2023 is een evaluatiemoment van de lopende werking. De beoordelingsronde in 2025 screent de nieuwe beleidsplannen voor de volgende beleidsperiode (2026-2030).

  Kan ik me aanmelden als deskundige?

  Externe deskundigen moeten de nodige ervaring en expertise hebben in inhoudelijke en zakelijke aspecten van het sociaal-cultureel (volwassenen)werk. Ook een bredere expertise is een pluspunt. In het bijzonder het werken met kansengroepen: mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden. Daarnaast is ook een brede kennis over zakelijke aspecten in de non-profitsector, zoals goed bestuur, management en financiën, zeer welkom.

  Externe deskundigen nemen deel aan een commissie op grond van hun deskundigheid. Ze treden nooit op als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie waarin ze actief zijn als bestuurder, werknemer, vrijwilliger, …

  Het lidmaatschap van de pool van externe deskundigen is onverenigbaar met:

  • Een verkozen politiek mandaat

  • Een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet

  • Een functie als personeelslid in dienst van een gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisatie

  • Een functie als personeelslid of lid van het bestuur van het steunpunt (Socius)

  • Een functie als personeelslid of lid van het bestuur van de sectorfederatie (De Federatie)

  • Een functie als personeelslid of lid van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de SARC (zie hier de samenstelling)

  • Het lidmaatschap van de overkoepelende adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk (= nog samen te stellen)


  Geïnteresseerd om in een zeer boeiende sector te duiken? Meer info via de website van het departement Cultuur.

  Op 20 mei was er een online infosessie waarvan je hier de presentatie en opname kan vinden.

  Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart