header handjes

Persbericht: Sociaal-cultureel werk slachtoffer van eigen succes?

Op de ministerraad van 25 september 2020 beslist de Vlaamse regering over de subsidiëring van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. 39 organisaties waagden hun kans om erkend en gesubsidieerd te geraken, nog nooit was het sociaal-cultureel werk zo populair. De adviescommissies beoordeelden in totaal 139 dossiers en beaamden de noodzaak van die populariteit. Sociaal-cultureel werk vormt meer dan ooit  een onmisbare schakel in de radertjes van ons maatschappelijk weefsel. Alleen, als de middelen van Vlaanderen niet volgen, worden de verenigingen en vormingsorganisaties slachtoffer van dat succes. 

‘Een maximale heropstart van het verenigingsleven in tijden van corona is prioritair,’ zegt Johnny Thijs, lid van de Celeval, in een interview op 2 september op Radio 1. Hij echoot daarmee de vele aanbevelingen van het maatschappelijk relancecomité die mee de basis zouden vormen van het Vlaamse beleid de komende maanden en jaren. Net dat verenigingsleven zou wel eens bekaaid uit de nakende beslissingen over de subsidie-enveloppes voor het sociaal-cultureel werk kunnen komen. 3,5 miljoen minder voor verenigingen de komende 5 jaar,  als minister van Cultuur Jambon geen bijkomende middelen vindt. De vormingsorganisaties, goed voor het vormen van een dikke 200.000 volwassenen per jaar, zouden het met 2 miljoen minder moeten doen. Waren de beleidsplannen van al die organisaties dan niet goed of voldeden ze niet aan de hoge criteria? Wel integendeel. “Van 84% van de organisaties bevestigden de commissies hun sterke werking met een positief oordeel, waarvan een goeie helft zelfs zonder enig aandachtspunt. Toch krijgt meer dan de helft daarvan geen stijging van de middelen geadviseerd. Er is gewoon te weinig geld voor vernieuwing in de sector én tegelijkertijd versterking van het bestaande landschap, nochtans dé drijfveer van het nieuwe decreet. En vooral op dit moment zijn beiden broodnodig,” getuigt Ellen De Boeck, directeur van De Federatie sociaal-cultureel werk.
Trekt de besparingstrein die 10 jaar geleden al vertrok, zich alweer op gang?
Ellen De Boeck
Begin 2020 moesten alle organisaties al 6% besparen. Corona kwam daar bovenop, zorgde al voor een pak minder inkomsten dit voorjaar, en zal waarschijnlijk dit najaar ook nog eens leiden tot minder inkomsten uit lidgelden en deelnames. “Het behoeft geen uitleg dat, zonder bijkomende middelen, deze nieuwe subsidiebeslissingen zullen leiden tot een nieuwe slag voor het sociaal-cultureel werk. En zo trekt de besparingstrein die 10 jaar geleden al vertrok, zich voor de zoveelste keer op gang,” aldus De Boeck.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart