header handjes

Regiovorming definitief een feit

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

‘Met onmiddellijke ingang’ werd het Decreet over de regiovorming begin februari van kracht. Niet alle burgemeester tonen zich even enthousiast over de nieuwe opdeling in 15 regio’s. Ook uitzonderingen op de regel beloven van deze transitie nog een lang en lastig proces te maken. Finaal streefdoel blijft echter een transparant model waarbij 1 gemeente, ongeacht welke samenwerking, telkens tot dezelfde regio behoort.

Gemeenten mogen onderling samenwerken. Graag zelfs wat de Vlaamse overheid betreft. Maar liever niet in steeds wisselende coalities. Daarom bepaalde het decreet over de regiovorming 15 referentieregio’s waarbij elke gemeente tot één referentieregio behoort. Of het nu gaat over brandweer, huisvesting, toerisme of erfgoed.

Chaotische jaren tegemoet

De verwezenlijking van het decreet wordt geen eenvoudige operatie. Tal van gemeenten moeten zich losweken uit bestaande samenwerkingsverbanden om daarna aansluiting te vinden bij een ander. Hier zal heel veel tijd en energie in kruipen. Mogelijks worden het 5 chaotische jaren. We kunnen alleen maar hopen dat ongenoegen en de organisatorische ingrepen niet de bovenhand krijgen op de inhoudelijke verbeteringen die worden beoogd. In de media circuleerden meteen een aantal kritische blikken. Van de vraag ‘Is dit wel allemaal nodig?’ tot burgemeesters die niet tevreden zijn over de opdeling van hun gemeente. Ook in het Vlaams Parlement werd voor de finale stemming van het decreet, opnieuw stevig gedebatteerd. 47 Parlementsleden van de 114 hebben ook tegen gestemd. Maar het decreet is nu dus een feit. De 15 regio’s zijn bepaald. Lokale besturen weten wat te doen.
De regio’s zijn geen extra bestuursniveau of een nieuwe bestuurslaag, maar zullen wel invloed hebben op het dagelijkse leven van de mensen.
gehoord in de parlementaire Commissie Cultuur (1/02/2023)

Invloed op cultuur- en bestuurslandschap

Over de weerslag op onze sector hebben we het al uitvoerig gehad. Het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk is intussen aangepast. Zo weten Avansa’s bijvoorbeeld dat zij tot eind 2025 de tijd hebben om zich aan te passen. Maar ook amateurkunsten en landelijke sociaal-culturele organisaties zullen deze bestuurlijke verschuivingen na verloop van tijd steeds beter gaan voelen. Alle beleidsthema’s moeten immers mee in bad. Deze interne staatshervorming zal na verloop van tijd impact hebben op alle mogelijke thema’s. Als alles loopt zoals voorzien - en dus eventuele nieuwe beleidslijnen na de verkiezingen in 2024 geen stokken in de wielen steken - ontwaken we anno 2030 in een sterk veranderd bestuurslandschap. Gegarandeerd een ommezwaai voor onze sectoren, die per definitie netwerkers zijn. De Federatie blijft het verloop van de regiovorming dan ook met de nodige belangstelling opvolgen.
Kaart referentieregios

Met een dikke maand vertraging werd het Regiodecreet op 1 februari 2023 definitief door het Vlaams Parlement goedgekeurd.

Voor alle duidelijkheid. De provincies met hun gouverneurs blijven ook nog bestaan.

Regiodecreet in vraag & antwoord (vvsg.be)

De decreetstekst werd op 9 maart in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke