header handjes

Regisseurs, dirigenten en lesgevers kunnen eindelijk weer aan de slag als 'verenigingswerker'

Bruisende steden en gemeenten hebben vaak een erg actief verenigingsleven. Zij zorgen mee voor de dynamiek in het lokale weefsel, van fanfares en koren tot de lokale afdeling van Davidsfonds, de Landelijke Gilden of Femma. Regisseurs, dirigenten, choreografen, maar ook lesgevers en coaches die actief zijn in de sociaal-cultureel of amateurkunstensector, kunnen hier – na lang aandringen van oa. De Federatie – eindelijk passend voor worden vergoed. Het gaat echter om een tijdelijke oplossing in afwachting van het definitieve kader dat zal worden uitgewerkt.

Eindelijk – maar tijdelijk

De ‘bijkluswet’, ook gekend als de wetgeving rond het verenigingswerk, doorzwom reeds woelige watertjes. Initieel betrof het een lange lijst van activiteiten die in aanmerking kwamen voor onbelast bijverdienen, maar daar stak het Grondwettelijk Hof bij nader order een stokje voor. De sportsector bekwam een tijdelijke uitzondering en kon sinds begin dit jaar gebruik maken van een aangepast verenigingswerkstatuut. Waarom dan super geëngageerde voortrekkers uit de amateurkunsten en sociaal-cultureel werk niet? Na maanden aandringen, heeft de ministerraad begin mei het voorstel tot uitbreiding naar de socio-culturele sector eindelijk goedgekeurd. Op 15 juli 2021 volgde groen licht vanuit de Kamer. Let wel. Het gaat nog steeds om een ‘tijdelijke maatregel’. Een overgangsfase tot eind december 2021 waarbij nu ook volgende functies gebruik kunnen maken van het statuut van verenigingswerker:
  • Artistiek of kunsttechnisch begeleiders in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector én
  • Verstrekkers van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector
In tegenstelling tot de initiële bijkluswet is er in de tijdelijke regeling wel een beperkte fiscaliteit voorzien. Hoewel de kamer op 15 juli de regeling definitief goedkeurde kunnen prestaties voor bovenstaande functies vanaf 8 mei retroactief ingebracht worden op verenigingswerk.be.

Hoe gaat het verder?

Het blijft wachten op een meer duurzame oplossing die vanaf 2022 van kracht zou moeten zijn. De tijdelijke regeling loopt immers maar tot eind 2021. Met het oog op een toegankelijke regeling houdt De Federatie alle wendingen in dit dossier nauwlettend in de gaten.
Doorkijk

Voor een aantal specifieke functies in de sport- en/of socioculturele sector kunnen verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen via het verenigingswerk prestatievergoedingen uitbetalen. Via dit statuut mag je tot 6.390 euro per jaar bijverdienen. Let op, niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Meer info vind je hier. Of stel je vraag aan Hannes en hou je verenigingen zeker op de hoogte.