header handjes

Regisseurs, dirigenten en lesgevers kunnen eindelijk weer aan de slag als 'verenigingswerker'.

De wetgeving rond het verenigingswerk werd in het voorjaar 2020 door het Grondwettelijk Hof vernietigd. In afwachting van een meer duurzame regeling kon de sportsector vanaf januari 2021 al gebruik maken van een tijdelijke noodoplossing: het verenigingswerk 2.0. De sociaal-culturele en amateurkunstensector vielen echter uit de boot. Na maanden aandringen door onder meer De Federatie, keurde het parlement vlak voor het zomerreces de uitbreiding van deze regeling naar beide sectoren eindelijk goed. Concreet betekent dit dat regisseurs, dirigenten, choreografen, maar ook lesgevers actief in vele lokale verenigingen opnieuw op een gepaste manier vergoed kunnen worden. Deze oplossing brengt soelaas tot eind 2021. Maar hoe zit het met de regeling vanaf 2022?

Eindelijk – maar tijdelijk

De ‘bijkluswet’, waarvan het verenigingswerk deel uitmaakte, doorzwom reeds woelige watertjes. Initieel betrof het een lange lijst van activiteiten die in aanmerking kwamen voor onbelast bijverdienen, maar daar stak het Grondwettelijk Hof bij nader order een stokje voor. De sportsector bekwam een tijdelijke uitzondering en kon sinds begin dit jaar gebruik maken van een aangepast verenigingswerkstatuut. De sociaal-culturele en amateurkunstensector vielen echter uit de boot. Na maanden aandringen, keurde de ministerraad begin mei het voorstel tot uitbreiding naar de socio-culturele sector eindelijk goed. Op 15 juli 2021 volgde groen licht vanuit de Kamer.
Let wel. Het gaat nog steeds om een ‘tijdelijke maatregel’. Een overgangsfase tot eind december 2021 waarbij nu ook volgende functies gebruik kunnen maken van het statuut van verenigingswerker:
  • Artistiek of kunsttechnisch begeleiders in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector én
  • Verstrekkers van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector
Hoewel de kamer op 15 juli de regeling definitief goedkeurde kunnen prestaties voor bovenstaande functies vanaf 8 mei retroactief ingebracht worden op verenigingswerk.be.
Ballet
Via dit statuut mag je tot 6.390 euro per jaar bijverdienen. Deze tijdelijke regeling bevat wel een aantal nieuwe, bijkomende regels. Zo is er in tegenstelling tot de initiële bijkluswet wel een belasting voorzien. Ook zijn er een aantal arbeidsrechterlijke en administratieve zaken toegevoegd. Let op, net zoals bij de bijkluswet komt niet iedereen in aanmerking voor dit statuut. Meer info vind je hier.

Een duurzame regeling: advies van de Nationale Arbeidsraad

Na maanden getouwtrek is er dus eindelijk een oplossing uit de bus gekomen voor 2021. Het blijft echter wachten op een meer duurzame oplossing die vanaf 2022 van kracht zou moeten zijn. Voor deze duurzame regeling schoven we reeds een aantal belangrijke principes naar voor. Zo is het ontzettend belangrijk dat organisaties die beroep willen doen op dit statuut, dit op een gebruiksvriendelijke en administratief eenvoudige manier kunnen doen. Het zijn vaak organisaties zonder professionele ondersteuning die een verenigingswerker zullen inschakelen. De toegankelijkheid van het statuut dient ook een aandachtspunt te zijn bij de toepassing van het arbeidsrecht en het voorzien van fiscaliteit.
Ook de Nationale Arbeidsraad boog zich reeds over de toekomst van het verenigingswerk. Zie hier voor hun advies. In dit advies spreekt de raad zich uit voor een uitbreiding van artikel 17 (de 25-dagen regeling) ter vervanging van de huidige regeling betreffende het verenigingswerk. De 25-dagen regeling is een reeds bestaande methode waarmee je losse medewerkers kan inschakelen. Het advies gaat echter onvoldoende in op de verschillende drempels die de huidige 25-dagen regeling met zich meebrengt, zowel administratief, arbeidsrechterlijk als fiscaal. Het is belangrijk om een toekomstige duurzame regeling voldoende af te stemmen op de realiteit van de betrokken sectoren. Anders dreigt een theoretische oplossing die in de praktijk niet gebruikt wordt. We gingen hierover reeds in overleg met de bevoegde kabinetten. We hopen alvast dat ze aan de slag gaan met onze bezorgdheden en blijven dit nauwgezet verder opvolgen.