header handjes

Reizen binnen de regels

Dossier: Zakelijk en financieel

Wie sociaal-cultureel wil reizen, houdt best ook rekening met de kleine lettertjes. Die staan nu ook in een kersverse federale wet "betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten", goedgekeurd in november 2017. De FOD economie heeft ook guidelines opgemaakt die meer duidelijkheid moeten geven over de toepassing van de wet. Deze guidelines werden in juni 2018 - in overleg met De Federatie - op een aantal punten nog aangepast en verbeterd. We gaan dieper in op de belangrijkste elementen van de wet en de guidelines.

Omzetting Europese richtlijn

De wet zet de richtlijn van Europa uit 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen om in Belgisch recht. De wet regelt de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. In tegenstelling tot de richtlijn valt de verkoop van reisdiensten wel onder toepassingsgebied van dit voorontwerp van wet. Door de ontwikkelingen die de reissector de laatste 20 jaar had doorgemaakt, onder meer door de opkomst van het aanbieden en verkopen van reisdiensten via internet, was de regelgeving niet meer aangepast aan de huidige situatie. De richtlijn heeft daarnaast ook vooral tot doel de bescherming van de reiziger te verbeteren, rekening houdend met deze nieuwe ontwikkelingen en zo te zorgen voor meer transparantie en rechtszekerheid. In de wet is er sprake van reisdiensten, pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Voor elke categorie worden er een aantal verplichtingen geformuleerd. Daarnaast wordt ook aangegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen om buiten het toepassingsgebied van de wet te vallen. Voor contracten afgesloten vanaf 1 juli 2018 geldt de nieuwe wet. Contracten gesloten vóór 1 juli 2018 blijven onderworpen aan de wet van 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Wil je de wet, in ongepolijste, maar actuele vorm lezen, klik dan hier. De FOD Economie, die bevoegd is voor deze wetten, heeft ook een website met informatie. Deze vind je hier. De FOD Economie heeft ook guidelines opgesteld voor de interpretatie van de 3 uitsluitingsvoorwaarden. Deze kan je hier nalezen.

Twijfel je of je al dan niet onder het toepassingsgebied van de wet valt? Of wil je graag weten welke verplichtingen deze nieuwe wet oplegt? Klik dan hier.

Reisdiensten

In de wet is er sprake van 4 soorten reisdiensten:
  • passagiersvervoer, bijvoorbeeld per vliegtuig, bus of trein;
  • accommodatie, bijvoorbeeld een hotel of vakantiewoning;
  • de verhuur van auto's of andere motorvoertuigen;
  • andere toeristische diensten, zoals toegangskaarten voor concerten, rondleidingen, fietsverhuur, enz.
De wet legt aan organisatoren of doorverkopers van een reisdienst op dat men de reiziger moet terugbetalen wanneer de reisdienst in geval van financieel onvermogen toch niet zou doorgaan. De organisator of doorverkoper moet de reiziger er ook van op de hoogte brengen dat hij een bescherming geniet tegen hun insolvabiliteit.

Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

Een pakketreis houdt in dat ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor één reis of vakantie gecombineerd worden en rechtstreeks of onrechtstreeks samen worden aangeboden. Bijvoorbeeld wanneer je een vliegtuigticket combineert met een hotelovernachting is er sprake van een pakketreis. Er zal geen sprake zijn van een pakketreis wanneer je verschillende hotels samen boekt aangezien dit telkens over eenzelfde reisdienst gaat. De wet spreekt over een gekoppeld reisarrangement wanneer er twee verschillende soorten reisdiensten voor eenzelfde reis zijn aangekocht, maar wanneer er niet aan alle voorwaarden van een pakketreis is voldaan. Bijvoorbeeld wanneer men door een verkoper wordt geholpen bij het boeken van een hotel en een vlucht, maar deze beide apart boekt en betaalt. Voor het verkopen van pakketreizen somt het wetsontwerp een aantal verplichtingen op, in het bijzonder met betrekking tot:
  • de informatie en de inhoud van de overeenkomst;
  • de overdracht, de wijziging en de opzegging van de overeenkomst;
  • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en boekingsfouten;
  • de bescherming bij insolventie.
Voor gekoppelde reisarrangementen gelden er eveneens bepaalde verplichtingen inzake informatie en bescherming bij insolventie.

Vallen buiten het toepassingsgebied van de wet

Wanneer je een reis verkoopt die minder dan 24 uur duurt en geen overnachting behelst, val je buiten het toepassingsgebied van de wet. Het aanbieden van pakketreizen en het faciliteren van gekoppelde reisarrangementen die incidenteel, zonder winstoogmerk en uitsluitend voor een beperkte groep reizigers wordt georganiseerd, valt ook buiten het toepassingsgebied van de wet. Er moet aan deze drie voorwaarden voldaan worden alvorens je buiten het toepassingsgebied van de wet valt. Indien een element ontbreekt is de nieuwe wet wel van toepassing. Deze drie voorwaarden worden verduidelijkt in de guidelines opgemaakt door de administratie.

Meer informatie?

Hannes volgt deze wetgeving op en zit mee rond de tafel om te proberen de regels zo concreet en realistisch mogelijk te krijgen.

Hannes Renglé