header handjes

Resolutie brengt digitalisering van vzw-procedures dichterbij

Dossier: Zakelijk en financieel

Op 8 juni keurde de federale Kamer een resolutie goed "betreffende het stimuleren van digitalisering voor verenigingen zonder winstoogmerk". Goed nieuws! Al moeten deze aanbevelingen wel nog geïmplementeerd worden. De Impactcoalitie, waarvan De Federatie deel uitmaakt, toont zich in onderstaand persbericht hoopvol.

Donderdag 8 juni heeft de Kamer in plenaire zitting een Resolutie aangenomen “betreffende het stimuleren van de digitalisering voor verenigingen zonder winstoogmerk” (DOC55 2242/006), in oktober 2021 samen met een aantal andere volksvertegenwoordigers neergelegd door Steven Matheï (CD&V). De impactCoalitie, als spreekbuis van een groot aantal instellingen zonder winstoogmerk in ons land, verheugt zich over de aanvaarding van deze resolutie en spreekt de hoop uit dat de aanbevelingen snel zullen geconcretiseerd worden.
De voornaamste elementen van de Resolutie hebben betrekking op een veralgemeende kosteloze elektronische neerlegging van de jaarrekeningen en van wijzigingsakten van IZW’s bij het portaal e-griffie en de digitale raadpleging ervan; de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de patrimoniumtaks; de digitale bevestiging van de aangifte van de rechtspersonenbelasting; een vereenvoudigde procedure en het automatisch aanvullen van het UBO-register; en de invoering van een uniek overheidsloket voor IZW’s en vennootschappen.
Deze aanbevelingen beantwoorden aan diverse verzuchtingen van de sector, zowel van grote IZW’s als van vele kleine verenigingen die gedragen worden door vrijwilligers. Dankzij verstandige - en toegankelijke toepassingen - van digitalisering en moderne technologie, kunnen een aantal formaliteiten voor de IZW’s gemakkelijk vereenvoudigd worden. Enkele vooropgestelde maatregelen, zoals de veralgemeende neerlegging van de rekeningen bij de e-griffie, het eenheidsloket voor izw’s en vennootschappen en de automatisering van informatiestromen rond het UBO-register, hebben potentieel een grote impact.
Voor de instellingen zonder winstoogmerk moet dit uiteindelijk betekenen dat meer tijd en middelen kunnen besteed worden aan hun activiteiten voor het maatschappelijk belang.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart