header handjes

State of the Region - regio Gent, Waas & Dender / 26 juni 2021

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Melle/Wetteren 26 juni 2021 - De coronacurves waren eindelijk wat gaan liggen. We keken er echt naar uit jullie weer te ontmoeten in een zomerse festivalsfeer en met veel goesting in een voorzichtige heropstart. Nood aan ontspanning of het te lang uit gewone doen zijn van vele verenigingen, resulteerden echter in te weinig inschrijvingen. We annuleerden deze State, maar geven je toch graag een blik op wat het had kunnen zijn en op signalen die we onderweg oppikten.

Bovenlokaal: een verhaal apart

In voorbereiding van het voorziene inspiratie- en netwerkmoment gingen we in pre-gesprek met verschillende relevante spelers. We vroegen hen ook naar de waarde van bovenlokaal samenwerken. Enkele bedenkingen die het beleid tot nadenken kunnen stemmen: Cultuurschepen Erwin Van Heesvelde (Melle) hoopt dat cultuur terug uit zijn kot komt en er ook uit mag blijven zodat verenigingen, vrijwilligers en cultuurprofessionals weer kunnen samenwerken aan een rijk cultureel leven. Robbe De Wilde, schepen van cultuur in Wetteren, reikt de hand uit. “We kijken ook buiten de gemeente als het gaat om cultuur en elkaar versterken. Bijvoorbeeld om kansengroepen te bereiken. Dat is een uitdaging die niet stopt aan de gemeentegrenzen.”


Het Scheldeoffensief, huisgezelschap in het CC van Merelbeke maar actief in de ruime regio rond Gent, kent deze uitdaging maar al te goed. Het wil goesting en talent voor theater bij (jong)volwassenen met een beperking opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek. Naast wekelijkse ateliers, zet Het Scheldeoffensief met succes projectmatig in op inclusieve creatieprocessen met een professionele omkadering. Het bovenlokale cultuurdecreet biedt houvast en droeg bij tot de snelle groei, stelt zakelijk coördinator An Van den Bergh. Maar er zijn ook zorgen, zoals what’s the next step? Hoe kunnen we de werking verduurzamen zonder de lokale verankering te verliezen? Hoe vallen we niet tussen schip en wal, tussen tussen het Vlaamse en lokale niveau in bijvoorbeeld in bijvoorbeeld? Het is continu keuzes maken en (her)oriënteren. Vzw Warm Water wil op een laagdrempelige manier vele vormen van cultuurbeleving aan bod laten komen in hun KultuurThuis of op locatie, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Warm Water opereert in het ‘bovenlokale speelveld’ en verdient er haar plek. Zij getuigen dat het als niet-gesubsidieerde organisaties geen evidentie is zich staande te houden tussen grote, professionele spelers. Het verdwijnen van de provinciale subsidies is ook een doorn in het oog, vertelt Toneelhuis Colisse & Co, ambitieus amateurtheater met roots in Melle. Vrijwillige organisaties die op een kantelpunt in de groei zitten (waartoe het bovenlokale stimuleert) hebben echt baat bij ondersteuning, hulp bij het uitklaren van vakjargon of snappen van de opzet van dergelijk decreet. Een aandachtspunt dat we blijven onderstrepen naar de Vlaamse overheid toe.
Visual facebook

Stars of the Region

Maar liefst 25 lokale en bovenlokale organisaties engageerden zich om voluit te gaan voor deze inspiratie- en netwerkdag. Ze konden wegens afgelasting niet ter plekke shinen, maar we sommen ze graag nog even voor je op:

Cross-over cultuur en duurzaamheid

 • vzw Dwarsligger. Een inspirerende ruimte en broedplek voor verenigingen, kunstenaars, ondernemers en landbouwers die alternatieven bieden voor de hedendaagse consumptiemaatschappij.
 • MegaWattPuur. Een Waas burgerinitiatief dat met lokale coöperanten wil investeren in hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen in het Waasland.
 • De Verstelling uit Eeklo, zet samen met lokale partners in op bewustmaking rond transitie, solidariteit, duurzaamheid en sociale economie.
 • Erfgoed Viersprong, COMEET (Cultuurregio Meetjesland) en Cultuurregio Leie Schelde bieden ondersteuning aan het (sociaal-) culturele veld over gemeentegrenzen heen. Geslaagde projectvoorbeelden bij de vleet.

Cross-over cultuur en diversiteit

 • Refu Interim expert in toegankelijk vrijwilligerswerk voor mensen met een migratieachtergrond. Hoe bereid je jouw organisatie voor op vrijwilligers met een migratieachtergrond?
 • Het Scheldeoffensief als inclusief theaterlabo werkt over fysieke, verstandelijke, intergenerationele en gemeentegrenzen heen.
 • Colisse &Co (theater) en vzw Warm Water (muziek) uit Melle verruimen hun doelpublieken, verkennen dagelijks nieuwe horizonten en dat voornamelijk met vrijwilligers.
 • Stilaan weer de draad oppikken na corona. Hoe kom je weer naar buiten en krijg je alle vrijwilligers weer mee?
 • Zelf aan zet om potentiële partners in kaart te brengen met een focus op doelgroepen. Wie bereik je (nog niet)? Welke partners kunnen je verrijken met hun expertise of kennis. OP/TIL en Oetang helpen je op weg.
 • Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en omgeving. Ze verbindt schenkers en doeners in een inspirerend en actief netwerk.
 • Brouwerij Huyghe is een familiaal bedrijf. Vakmanschap en duurzaamheid staan voorop. Rondleiding en tasting in het museum.

Cross-over cultuur en verbindende ruimtes

 • Hoe kan je de lokale gemeenschap betrekken bij de zoektocht naar een geschikte toekomst voor een parochiekerk die een nieuwe, functie krijgt? Het verhaal van de Kerk van Overbeke.
 • De transitie van een verwilderde site (Hof de Fonteyne in Moerbeke) tot buurtpark met pluktuin en culturele informatieborden.
 • Buurtpunt Onder ’t Perron: een plek (ooit loketruimte van station) die nieuwe kansen biedt aan de gemeenschap.
 • Kerk in het midden. Een toolbox vol mogelijkheden voor participatieve processen i.f.v. herbestemming van kerkgebouwen.
 • De Wakkere Burger geeft inzicht op de verhouding tussen burgers/burgerinitiatieven, verenigingsleven en overheden.
 • Dijk 92 en Cultuurtuin Waas werken n aan een divers, complementair en rijk cultuurlandschap door onder meer impulsen te geven aan het (sociaal-)culturele veld.
En verder zouden Collectief Verhalen is een Gents Kunstencollectief, de Mellvids, Los Bandos en een lokale muzikant voor sfeer en muziek zorgen.
Dwarsligger Elisabeth

Met dank aan onze partners

Deze State of the Region is een initiatief van Avansa regio Gent, Avansa Waas & Dender, Kwadraet, de Wakkere Burger, OP/TIL en De Federatie. Met dank aan de gemeenten Melle en Wetteren, Brouwerij Huyghe en tal van lokale en bovenlokale organisaties.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke