header handjes

Van Vormingplus naar Avansa

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Vormingplus krijgt een nieuwe naam. De 13 centra kozen voor 'Avansa'. Een dynamische naam die de inhoudelijke vernieuwing mee moet onderstrepen. Zo timmeren ze aan 'samen naar beter'!

Tijd voor een nieuwe naam

Met veel trots verwelkomen de dertien Vormingpluscentra de naam Avansa. In 2017 daagde de Vlaamse Overheid hen uit om hun kernopdrachten te herformuleren. Tijd om die inhoudelijke vernieuwing te koppelen aan een nieuwe, dynamische naam: Avansa. Meer dan ooit timmeren ze zo verder aan de samenleving: samen naar beter!

Een fijne samenleving, met respect voor mens en planeet

Met een aantrekkelijk programma van workshops, cursussen, debatten, lezingen, uitstappen
en projecten in Vlaanderen en Brussel wil Avansa mensen samenbrengen en sterker maken.
De focus ligt op maatschappelijk relevante thema’s. Nieuwe, kritische stemmen en
verbeelding krijgen daarbij alle kansen. Samen timmeren aan een betere samenleving is de
uitdaging, met iedereen mee aan boord én aan het roer.
Hoe dat eruit ziet in de praktijk? “Denk aan buren die samen gaan voor meer biodiversiteit of
autodelen. Of aan inwoners die mee aan tafel zitten rond de herbestemming van hun
parochiekerk. Of aan burgers met interesse voor woon- of energiecoöperaties,” vertelt
Liesbeth Provoost, directeur van Avansa Oost-Brabant. “Maar het gaat ook over ontmoeten
en over de koppen bij elkaar steken rond thema’s als psychische gezondheid,
gevangenisstraffen, solidariteit, polarisatie en populisme. Allemaal vraagstukken waar ieder
van ons wel eens mee in aanraking komt.”
Avansa algemeen

Verbindingsstreepje

Elke regio legt eigen accenten. Maar er is ook een stevige basis die de dertien organisaties bindt. ‘Avansa. Samen naar beter’ vat dat perfect samen. “De nieuwe naam klinkt activerend en de baseline verwijst naar een proces, naar verandering,” licht Liesbeth Provoost toe. “Ja, we gaan samen naar beter. En beter is niet altijd méér, maar kan ook minder, of gewoon anders zijn."
Centraal in het logo staat een niet mis te verstaan streepje. Een linkje zeg maar, want Avansa gelooft sterk in de kracht van verbinding. Samen naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke